Välkommen till Sigtuna stadsängar

Representerar du en utvecklare som är intresserad av byggbar kvartersmark inom Sigtuna stadsängar? Välkommen att kontakta Kim Hultén, Endre Barat eller Daniel Engberg. De jobbar alla för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som leder utvecklingen av stadsdelen.

 

Kim Hultén

Kim Hultén

Verksamhetschef

kim.hulten@bonava.com
070-385 71 61

Endre Barat

Endre Barat

Projektledare

endre.barat@sigtunahem.se
070-420 10 22

Daniel Engberg

Daniel Engberg

Transaktionschef

daniel.engberg@bonava.com
070–617 25 95