Välkommen till Sigtuna stadsängar

Representerar du en utvecklare som är intresserad av byggbar kvartersmark inom Sigtuna stadsängar? Välkommen att kontakta Kim Hultén eller Daniel Engberg. De jobbar alla för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som leder utvecklingen av stadsdelen.

Kim Hultén

Verksamhetschef

kim.hulten@bonava.com
070-385 71 61

Martin Jansson

Land Acquisition Specialist

martin.jansson@bonava.com
073-826 33 70

Bonnie Winnberg

Projektledare stadsutveckling

bonnie.winnberg@sigtunahem.se
08-591 796 00