Sep, 2015

Avverkning finansierar nya skidspår

Genom en kontinuerlig dialog, helt i linje med den visionsstyrda stadsplaneringen av Sigtuna stadsängar, får Sigtunaborna nya skidspår till vintern. Efter nödvändig skogsvård och en begränsad skogsavverkning visar kalkylen att de avverkade träden finansierar spåret.

Sigtuna stadsängar är en ny stadsdel i Sigtuna. Till skillnad från traditionella planprocesser har planeringen av Sigtuna stadsängar präglats av en omfattande medborgardialog. Stadsdelen har växt fram tack vare ett grundligt, unikt och visionsstyrt arbete där medborgarna har fått agera stadsplanerare.

Utvecklingen av stadsdelen sköts numera gemensamt av NCC och SigtunaHem. Tillsammans med invånare och intresseorganisationer m.fl. fortsätter medborgardialogen genom alla faser i den nya stadsdelens framväxt.

Ett gott exempel på en god och kontinuerlig dialog är samarbetet med Sigtunas orienteringsklubb där man genom kunskapsutbyte och engagemang lyckats lägga om och förlänga de skidspår som finns inom området så att dessa blir en integrerad del av stadsdelen. Nu har man även löst finansieringen tillsammans och på så sätt skyndat på förbättringen och förlängningen av skidspåren.

Sigtuna är en expansiv kommun och det finns ett antal planer som kommer att påverka de spår som finns idag.

– Det är viktigt att vi bygger för framtiden genom att bland annat ersätta spår som försvinner i Sigtuna. De spår som ligger i Sigtuna stadsängar har alltid varit flitigt utnyttjade. Därför är det glädjande att NCC och SigtunaHem lyssnat på och anammat vår idé om att reinvestera de pengar som en nödvändig skogsavverkning kommer att inbringa. Det kommer att finansiera en cirka 3 km lång och 15 m bred gata där vi kan anlägga spår på en 7 meter bred yta. En positiv bieffekt blir att övriga motionärer och hundägare får möjlighet att gå vid sidan om dessa spår utan att fördärva spåren, säger Roland Bäcklin, ordförande i Sigtuna Orienteringsklubb.

Marken där spåren ska dras har under lång tid stått helt utan skötsel. Därmed kommer NCC låta utöva skogsvård med avsikt att förbättra kvaliteten på skogen samt avverka en del träd för att lämna plats åt skidspåret.

– Det här är ett exempel på win win. Vi vårdar skogen och pengarna från avverkningen går oavkortat till att kunna erbjuda Sigtunaborna fina skidspår inför vintern. Det här är ett gott exempel på hur vi genom att jobba visionsorienterat hittar lösningar som gynnar alla och bidrar till att projektet växer fram organiskt och demokratiskt. Att vi fortsätter att fråga, lyssna och söka input från berörda parter oavsett om det är från en enskild invånare, intresseorganisation eller ett företag är vårt sätt att jobba nu och framöver,menar Kim Hultén, projektchef på NCC.

Diskussioner om att eventuellt kunna erbjuda konstsnöspår i framtiden pågår. I planerna för Sigtuna stadsängar ingår anläggandet av en fördämning som skapar ett större vattenmagasin. Teoretiskt skulle det gå att ta vatten därifrån till konstsnö, vilket hade inneburit både logistiska och ekonomiska fördelar.

– Det finns få snösäkra spår i Stockholmsområdet men efterfrågan växer för varje år. Det skulle innebära ett lyft för våra invånare och övriga skidmotionärer i Stockholm om Sigtuna kunde erbjuda konstsnöspår. Det skulle också i förlängningen medföra en mer levande stad under de mörkare månaderna, avslutar Roland Bäcklin.

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more