Sep, 2015

Avverkning finansierar nya skidspår

Genom en kontinuerlig dialog, helt i linje med den visionsstyrda stadsplaneringen av Sigtuna stadsängar, får Sigtunaborna nya skidspår till vintern. Efter nödvändig skogsvård och en begränsad skogsavverkning visar kalkylen att de avverkade träden finansierar spåret.

Sigtuna stadsängar är en ny stadsdel i Sigtuna. Till skillnad från traditionella planprocesser har planeringen av Sigtuna stadsängar präglats av en omfattande medborgardialog. Stadsdelen har växt fram tack vare ett grundligt, unikt och visionsstyrt arbete där medborgarna har fått agera stadsplanerare.

Utvecklingen av stadsdelen sköts numera gemensamt av NCC och SigtunaHem. Tillsammans med invånare och intresseorganisationer m.fl. fortsätter medborgardialogen genom alla faser i den nya stadsdelens framväxt.

Ett gott exempel på en god och kontinuerlig dialog är samarbetet med Sigtunas orienteringsklubb där man genom kunskapsutbyte och engagemang lyckats lägga om och förlänga de skidspår som finns inom området så att dessa blir en integrerad del av stadsdelen. Nu har man även löst finansieringen tillsammans och på så sätt skyndat på förbättringen och förlängningen av skidspåren.

Sigtuna är en expansiv kommun och det finns ett antal planer som kommer att påverka de spår som finns idag.

– Det är viktigt att vi bygger för framtiden genom att bland annat ersätta spår som försvinner i Sigtuna. De spår som ligger i Sigtuna stadsängar har alltid varit flitigt utnyttjade. Därför är det glädjande att NCC och SigtunaHem lyssnat på och anammat vår idé om att reinvestera de pengar som en nödvändig skogsavverkning kommer att inbringa. Det kommer att finansiera en cirka 3 km lång och 15 m bred gata där vi kan anlägga spår på en 7 meter bred yta. En positiv bieffekt blir att övriga motionärer och hundägare får möjlighet att gå vid sidan om dessa spår utan att fördärva spåren, säger Roland Bäcklin, ordförande i Sigtuna Orienteringsklubb.

Marken där spåren ska dras har under lång tid stått helt utan skötsel. Därmed kommer NCC låta utöva skogsvård med avsikt att förbättra kvaliteten på skogen samt avverka en del träd för att lämna plats åt skidspåret.

– Det här är ett exempel på win win. Vi vårdar skogen och pengarna från avverkningen går oavkortat till att kunna erbjuda Sigtunaborna fina skidspår inför vintern. Det här är ett gott exempel på hur vi genom att jobba visionsorienterat hittar lösningar som gynnar alla och bidrar till att projektet växer fram organiskt och demokratiskt. Att vi fortsätter att fråga, lyssna och söka input från berörda parter oavsett om det är från en enskild invånare, intresseorganisation eller ett företag är vårt sätt att jobba nu och framöver,menar Kim Hultén, projektchef på NCC.

Diskussioner om att eventuellt kunna erbjuda konstsnöspår i framtiden pågår. I planerna för Sigtuna stadsängar ingår anläggandet av en fördämning som skapar ett större vattenmagasin. Teoretiskt skulle det gå att ta vatten därifrån till konstsnö, vilket hade inneburit både logistiska och ekonomiska fördelar.

– Det finns få snösäkra spår i Stockholmsområdet men efterfrågan växer för varje år. Det skulle innebära ett lyft för våra invånare och övriga skidmotionärer i Stockholm om Sigtuna kunde erbjuda konstsnöspår. Det skulle också i förlängningen medföra en mer levande stad under de mörkare månaderna, avslutar Roland Bäcklin.

Andra nyheter

Konst i Sveriges mest hållbara stadsdel

På gaveln till Lidls lokaler stoltserar nu ett konstverk av Lars-Erik Falk. Falk var en internationellt känd konstnär vars signum bland annat var skulpturer med aluminiumprofiler som monteras i 73 graders lutning. Nu kan vi skåda ett av hans verk i Stadsängarna. Falk...

read more

Miljömärkt i Sveriges mest hållbara stadsdel

Nu är det ett faktum. Bonavas kvarter Gretas Glänta med 69 bostäder har blivit certifierat enligt Svanen. Kvarteret har nu erhållit nordisk miljömärkningslicens för produktgruppen småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Stort grattis till...

read more

Restaurang öppen lagom till våren och sommaren

Förra veckan öppnade Better Meal sin restaurang i Stadsängarna. Restaurangen ligger i hörnan mot Silvertorget mitt emot Lidls byggnad. Här bjuds det på bowls, sushi och sashimi. Vi önskar Better Meal välkomna och ser fram emot många luncher och middagar.

read more

Brand i garage i Gretas Glänta

Igår kväll utbröt en brand i garaget nedanför bostäderna i kvarteret Gretas Glänta. Brandkår larmades och var snabbt på plats och kunde släcka branden som börjat i ett bildäck. Garaget är ett låst garage tillhörande de boende och i dagsläget finns inga tecken på att...

read more

Percys kött & delikatesser öppnar i Stadsängarna

Det står nu klart att Percys Kött och Delikatesser etablerar sig i Stadsängarna. I Lidls byggnad ut mot väg 263 med ingång från Silvertorget öppnar Percys en kött- och delikatessbutik hösten 2020. Percys har sedan mitten av 60-talet varit en pionjär inom kvalitetskött...

read more

Vi tar hand om vårt unika äppelträd

Idag lät vi beskära vårt unika äppelträd. En arborist var på plats för att ge det lite omvårdnad. Med en stamomkrets på 408 cm, dvs ett av de största äppelträden i Sverige, och en historia på över 200 år i vår stadsdel gör att det känns extra givande att se till att...

read more