Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft.

Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen.
Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder.
Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och E.ONs
närvärmeanläggning kan tas i bruk vid färdigställande.
Förskola, skola och sporthall kan börja byggas. Parker, mountainbikebanor, parkeringshus m.m. kan drivas på.

Vi är övertygade om att den visionsstyrda process som ligger till grund för stadsdelen är en stor anledningen till att det endast var en person som överklagade detaljplanen vilket vi ser som ett stort steg i stadsdelsutvecklingen både för Sigtuna stadsängar men även för framtida stadsdelsutveckling.