Feb, 2016

Detaljplan klar för Sigtuna stadsängar

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun antog den 25 februari den föreslagna detaljplanen för 600 bostäder i Sigtuna stadsängar. Samtliga partier yrkade bifall till planen och framhöll stadsdelens fantastiska kvaliteter både vad gäller process och innehåll. Den efterfrågade livsmedelsbutiken samt ett vård- och omsorgsboende byggs redan i den första etappen. Betydande delar av marken läggs nu ut till försäljning i ett förfarande där utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras. Totalt ska det uppföras 750 bostäder i området.

– Nu inleder vi projekteringen av vägar och annan infrastruktur, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, bolaget som ansvarar för utvecklingen av området och ägs av NCC Boende samt SigtunaHem. I dagarna börjar NCC Boende och SigtunaHem även att projektera sina första bostadskvarter, samtidigt som en del av den byggbara marken bjuds ut till försäljning.

Hållbart premieras vid markförsäljning

– Utvecklare och byggföretag har redan nu möjlighet att kontakta oss angående markköp och inom kort publiceras utbyggnadsordningen för området här på hemsidan, berättar Endre Barat, projektutvecklare. Sigtuna stadsängar följer miljöcertifieringssystemet BREEAM Community, som premierar en rad miljö- och hållbarhetsaspekter. Främst söker man därför markköpare som prioriterar energi- och miljösmarta lösningar, samt vill arbeta vidare med medborgardialog och medskapande, så att de familjer som bosätter sig i området får vara delaktiga i skapandet av sitt hem och sin närmiljö.

Efterlängtad livsmedelsbutik

Sigtuna stadsängar blir en variationsrik stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Den efterlängtade livsmedelsbutiken byggs redan i den första etappen, liksom ett vård- och omsorgsboende. Stadsdelen kommer bland annat att präglas av små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenläggningar, s.k. ”rain gardens”, cykelbanor, mjuka löparspår, påkostad gatubelysning, en strategiskt placerad dagvattensjö samt flera fickparker. Planen tillåter upp till 4-våningshus, plus inredd vind. Byggstart för de första bostadshusen beräknas bli om cirka ett år. Totalt planeras för cirka 750 bostäder i området.

Första inflyttning beräknas till 2018 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar. – Att tusentals medborgare tillsammans med Sigtuna kommunfullmäktige har ställt sig bakom skapandet av Sigtuna stadsängar gör oss stolta och hedrade. Att få vara med och bygga en helt ny stadsdel i Sveriges äldsta stad känns verkligen stort, avslutar Kim Hultén.

Andra nyheter

Konst i Sveriges mest hållbara stadsdel

På gaveln till Lidls lokaler stoltserar nu ett konstverk av Lars-Erik Falk. Falk var en internationellt känd konstnär vars signum bland annat var skulpturer med aluminiumprofiler som monteras i 73 graders lutning. Nu kan vi skåda ett av hans verk i Stadsängarna. Falk...

read more

Miljömärkt i Sveriges mest hållbara stadsdel

Nu är det ett faktum. Bonavas kvarter Gretas Glänta med 69 bostäder har blivit certifierat enligt Svanen. Kvarteret har nu erhållit nordisk miljömärkningslicens för produktgruppen småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Stort grattis till...

read more

Restaurang öppen lagom till våren och sommaren

Förra veckan öppnade Better Meal sin restaurang i Stadsängarna. Restaurangen ligger i hörnan mot Silvertorget mitt emot Lidls byggnad. Här bjuds det på bowls, sushi och sashimi. Vi önskar Better Meal välkomna och ser fram emot många luncher och middagar.

read more

Brand i garage i Gretas Glänta

Igår kväll utbröt en brand i garaget nedanför bostäderna i kvarteret Gretas Glänta. Brandkår larmades och var snabbt på plats och kunde släcka branden som börjat i ett bildäck. Garaget är ett låst garage tillhörande de boende och i dagsläget finns inga tecken på att...

read more

Percys kött & delikatesser öppnar i Stadsängarna

Det står nu klart att Percys Kött och Delikatesser etablerar sig i Stadsängarna. I Lidls byggnad ut mot väg 263 med ingång från Silvertorget öppnar Percys en kött- och delikatessbutik hösten 2020. Percys har sedan mitten av 60-talet varit en pionjär inom kvalitetskött...

read more

Vi tar hand om vårt unika äppelträd

Idag lät vi beskära vårt unika äppelträd. En arborist var på plats för att ge det lite omvårdnad. Med en stamomkrets på 408 cm, dvs ett av de största äppelträden i Sverige, och en historia på över 200 år i vår stadsdel gör att det känns extra givande att se till att...

read more