Feb, 2016

Detaljplan klar för Sigtuna stadsängar

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun antog den 25 februari den föreslagna detaljplanen för 600 bostäder i Sigtuna stadsängar. Samtliga partier yrkade bifall till planen och framhöll stadsdelens fantastiska kvaliteter både vad gäller process och innehåll. Den efterfrågade livsmedelsbutiken samt ett vård- och omsorgsboende byggs redan i den första etappen. Betydande delar av marken läggs nu ut till försäljning i ett förfarande där utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras. Totalt ska det uppföras 750 bostäder i området.

– Nu inleder vi projekteringen av vägar och annan infrastruktur, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, bolaget som ansvarar för utvecklingen av området och ägs av NCC Boende samt SigtunaHem. I dagarna börjar NCC Boende och SigtunaHem även att projektera sina första bostadskvarter, samtidigt som en del av den byggbara marken bjuds ut till försäljning.

Hållbart premieras vid markförsäljning

– Utvecklare och byggföretag har redan nu möjlighet att kontakta oss angående markköp och inom kort publiceras utbyggnadsordningen för området här på hemsidan, berättar Endre Barat, projektutvecklare. Sigtuna stadsängar följer miljöcertifieringssystemet BREEAM Community, som premierar en rad miljö- och hållbarhetsaspekter. Främst söker man därför markköpare som prioriterar energi- och miljösmarta lösningar, samt vill arbeta vidare med medborgardialog och medskapande, så att de familjer som bosätter sig i området får vara delaktiga i skapandet av sitt hem och sin närmiljö.

Efterlängtad livsmedelsbutik

Sigtuna stadsängar blir en variationsrik stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Den efterlängtade livsmedelsbutiken byggs redan i den första etappen, liksom ett vård- och omsorgsboende. Stadsdelen kommer bland annat att präglas av små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenläggningar, s.k. ”rain gardens”, cykelbanor, mjuka löparspår, påkostad gatubelysning, en strategiskt placerad dagvattensjö samt flera fickparker. Planen tillåter upp till 4-våningshus, plus inredd vind. Byggstart för de första bostadshusen beräknas bli om cirka ett år. Totalt planeras för cirka 750 bostäder i området.

Första inflyttning beräknas till 2018 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar. – Att tusentals medborgare tillsammans med Sigtuna kommunfullmäktige har ställt sig bakom skapandet av Sigtuna stadsängar gör oss stolta och hedrade. Att få vara med och bygga en helt ny stadsdel i Sveriges äldsta stad känns verkligen stort, avslutar Kim Hultén.

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more