Okt, 2015

Historien vävs in i den moderna stadsdelen

Förankring i historien och hänsyn till det som en gång varit, har fått ta stor plats i utvecklingen av Sigtuna stadsängar. Nya och unika sätt att arbeta innebär att områdets historia följer med in i framtiden.

En aspekt som ofta kommit upp, i utvecklingen av Sigtuna stadsängar, är historien. Historien är något som behöver beaktas i alla projekt och i Sigtuna har vikten av hänsyn till historien varit extra påtaglig. Arbetet med Sigtuna stadsängar har inspirerats av Sigtunas nyskapande bebyggelse och tidigt tagit fasta på den ursprungliga stadens karaktär.

Lokalhistoriker inom hembygdsföreningen i Sigtuna forskar bland annat i vem Greta var. På området ligger ett gammalt torp, Gretas Torp. Ingen vet dock vem denna Greta var. Kanske är det så att vi aldrig får veta det, men det är spännande att försöka finna svar på vilka människorna var som kan tänkas ha bott här för flera hundra år sedan. Hur de levde och varför de valde att bosätta sig just här.

När nu namngivning av gator och kvarter är aktuellt, har Sigtuna stadsängars exploaterings AB tillsammans med Sigtuna Hembygdsförening, hittat kartor från 1780 där det tydligt framgår vem som på den tiden ägde de olika områden som ingår i den nya stadsdelen.

I en CAD-modell har man låtit lägga den nya stadsdelen ovanpå dessa över två hundra år gamla kartor, för att på så sätt hitta gemensamma koordinater och underlag för att generera namn inom området.

– Om inte det här är ett sätt att förankra det nya området i historien och på så sätt bevara historien i nuet så vet jag inte riktigt vad som skulle vara det. Det är en spännande resa att med hänsyn till det som har varit bygga någonting nytt och modernt. Det ger en helt annan dimension till stadsplanering. Jag är övertygad om att vårt arbete kommer att ge Sigtuna stadsängar en själ som i många fall saknas då man alldeles för fort tar beslut och samtidigt glömmer att fråga och lyssna på de som bor på platsen och kan området, säger Kim Hultén verksamhetschef Sigtuna stadsängar exploaterings AB.

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more