Mar, 2015

Invånarna är innovatörer

Att lyssna är viktigt och det har aldrig visat sig tydligare än när invånarna via den visionsstyrda processen fått vara med och bestämma.

Bland annat planeras idag ett helt nytt system för att ta hand om regn- och smältvatten.
Detta tack vare den innovativa idén från medborgarna om att låta regn- och smältvatten integreras i stadsbilden och därmed bidra till en vackrare närmiljö.

Vattenlarge2

Invånarnas idé innebär att NCC har arbetet för att hittat nya sätt att leda vatten. Istället för att som brukligt leda vatten till brunnar nära trottoarkanter kommer vattnet i Sigtuna stadsängar att ledas till mitten av gatorna och därmed bilda vackra stråk av porlande vatten. Det innebär att färre brunnar behövs. Det blir mer kostnadseffektivt och trottoarerna kan utformas så att området blir mer handikappvänligt.

Det här tycker vi är ett utmärkt exempel på hur vi via dialog har hittat innovativa lösningar som bidrar till allas bästa både visuellt, kostnadsmässigt och praktiskt.
Tack!

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more