Nu har markarbetet börjat för en grön livsmedelsbutik Stadsängarna. Lidl har byggstartat och täcker av berg vid Silvertorget.
Sigtuna stadsängar Exploaterings AB har valt Lidl med övertygelse om att denna etablering kommer att gynna Sigtuna. För att tydliggöra lite kort vad boende i Sigtuna kan förvänta sig av Lidls nya och fina butik i Sigtuna stadsängar följer här lite information.

Svenska och närproducerade varor
I Lidls sortiment finns kvalitetskött från svenska gårdar, svenska mejerivaror, nygräddat bröd och dagsfärska grönsaker och frukter. Faktum är att 42% av Lidls leverantörer är svenska. På Lidls hemsida går det att läsa mer om flera av de gårdar och odlare som levererar till butikerna.

Miljömärkta eller etiskt märkta varor
Lidl har minst en ekologisk vara inom varje relevant produktkategori. Utbudet utvecklas ständigt det tillkommer kontinuerligt ekologiska och rättvisemärkta varor och Sigtuna stadsängar kommer självklart att verka för att det blir än fler varor.

Priser och kvalitet
Lidls affärsidé är varor av högsta kvalitet till lägsta möjlig pris. Sigtuna stadsängar bygger på en idé om att vi ger markrabatter till de som bygger efter de mest hållbara principerna. Att Lidl har en bra prisbild beror på att deras affärsmodell bygger på kostnadseffektivitet och resurssnålhet. Lidl menar att ett lågt pris och ett ambitiöst hållbarhetsarbete går hand i hand och deras uttalade vision är att bli branschledande inom både miljö och socialt ansvar.

Lidl och hållbarhet
Lidl vill vara i framkant gällande bra mat, smarta lösningar och hållbarhet. Exempel på hur Lidl leder utvecklingen inom hållbarhetsområdet är att tre av deras nyaste butiker fått högsta betyget, Outstanding, av den världsledande miljöcertifieringen BREEAM. Vilket också är det certifieringssystem som är grunden till Sigtuna stadsängars unika hållbarhetsnivåer och hela den visionsbaserade medborgadialogen. Byggnaden i Sigtuna stadsängar planeras enligt det nya konceptet och ska naturligtvis nå högt på BREEAMs certifieringsskala. Utöver det så klimatkompenserar Lidl för sin verksamhet och använder förnybar el.

Lidls sortiment
Lidl utökar ständigt sitt sortiment som idag består av närmare 2000 artiklar.
I och att Lidl finns i så många länder köper Lidl in utvalda delikatesser från t.ex. Grekland, Italien, Spanien och Frankrike av hög kvalitet som livsmedelskedjan kan erbjuda under egna varumärken till bra priser.

En svensk livsmedelsbutik
Lidls nya koncept, som är det som är aktuellt i Sigtuna stadsängar, är en uppgradering av butiksupplevelsen där också fokus ligger på ett mer hållbart produktutbud och en attraktiv butik. En anpassning för att bättre motsvara svenska konsumenters önskemål vad gäller sortiment och kundupplevelse. Lidls förslag innehåller rymd, naturmaterial, naturligt ljusinsläpp för att skapa en så attraktiv handelsbyggnad som möjligt.

Transporter
100% av Lidls transporter körs med förnybara eller mer klimatsmarta drivmedel. För att minimera miljöpåverkan ytterligare återvinner Lidl sedan 2010 allt avfall från centrallagren som blir till bränsle i Lidls alla butiker. Lidl har endast en leverans per dag till alla sina respektive butiker vilket för Sigtuna stadsängar innebär minskade transporter med tunga fordon vilket ur ett miljöperspektiv känns viktigt men även ur trafiksäkerhetssynpunkt.