Med start 18/3 kommer LIDLs entreprenör bland annat att behöva spränga bort en bergsklack.
Detta innebär att det under kommande 3 veckor kommer att genomföras en sprängning enligt tillstånd från Trafikverket enligt följande:
Måndag-Torsdag 10:00 och 14:00 samt Fredagar 10:00.

Vid varje sprängning påverkas genomfarten på väg 263 i cirka 10 minuter.