Mar, 2012

Medborgarforum 1

Medborgarforum 1 hölls i Sigtuna den 27 mars och var ett startskott. I och med detta forum började dialogen med stadens invånare om hur Norra Sigtuna stad bör gestaltas. Forumet anordnades av NCC och Sigtuna kommun med Strategisk Arkitektur som processledare.

Medborgarforumet präglades till största del av ett stort engagemang och många livliga diskussioner kring samhället Sigtunas egenskaper, gemenskap, service och framtid. Fokus låg på omvärld, hållbarhet och stadsbyggnad. Samtalen skedde i så kallad workshopform och medverkade gjorde ett drygt fyrtiotal Sigtunabor. I de fria diskussionerna kretsade mycket kring skolor och ungdomsfrågor, kultur och trafik.

MBF1b

Frågan om skolan och aktiviteter för ungdomar återkom under hela kvällen. Nya aktiviteter och samlingsplatser behövs för att skapa sysselsättning. Ett citat som sammanfattar detta var ”Sigtuna är en 30-plus stad för aktiviteter”. Däremot höll alla med om att Sigtuna är en trygg plats vilket uppskattas. Ord som hållbarhet, småskalighet och trygghet förekom ofta under forumet.

MBF1a

För att få mer information om hur den visionsstyrda processen går till läs mer här.

Ta del av en längre sammanfattning av Medborgarforum 1 här:  MEDBORGARFORUM 1 (PDF, 2,3 MB)

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more