Maj, 2012

Medborgarforum 2

Medborgarforum 2 hölls i Sigtuna den 8 maj och var det andra och sista. Det arrangerades även denna gång av NCC och Sigtuna kommun med Strategisk Arkitektur som processledare.

Över 60 Sigtunabor kom för att fortsätta dialogen, från Medborgarforum 1, om hur Norra Sigtuna stad bör gestaltas. Forumet inleddes med föreläsningar för att följas av samtal och debatter där nya idéer utformades för den nya stadsdelens framtid. Engagemanget gick inte att ta miste på. Bland annat fördes en dialog om det sociala livet, verksamhet och handel och småskalig stadsutveckling.

MBF2a

Sammanfattningsvis såg Sigtunaborna Norra Sigtuna stad som en småskalig stadsdel. Man ser gärna att det finns en handelsträdgård för kommersiellt bruk men även för de boende att nyttja.

Liksom vid det första forumet stod skolverksamhet högt på agendan. De allra flesta var överens om att stadsdelen måste vara dynamisk. En plats där man möts vid den gemensamma odlingen, på restaurangen eller puben på torget.

Var och än av de drygt 60 deltagande menade att det var av stor vikt att stadsdelen bygger vidare på Sigtunas redan starka varumärke.

MBF2b

God kollektivtrafik diskuterades. Ett förslag som kom upp var att ha en ringlinje med elbussar som förser stomlinjebussarna mot Märsta, Arlanda och Stockholm med resenärer i anslutning till Norra Sigtunas stadsdelscenter.

MBF2c

För att få mer information om hur den visionsstyrda processen går till läs mer här.

Ta del av en längre sammanfattning av Medborgarforum 2 här: MEDBORGARFORUM 2 (PDF, 4,7 MB)

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more