Aug, 2012

Norra Sigtuna dagen, 26/8 2012

NORRA SIGTUNA-DAGEN – ETT VIKTIGT STEG I VISIONSPROCESSEN

Norra Sigtuna-dagen gick av stapeln den 26 augusti. Primärt fokus för dagen var att nå de yngre medborgarna då vi hittills inte lyckats nå barnfamiljer och ungdomar i den utsträckning vi hoppats.

Totta1


Bland annat lanserades Norra Sigtuna stads Minecraft-tävling där barn mellan 7 – 15 år får bygga ett virtuellt Norra Sigtuna stad.
Dagen bjöd också på aktiviteter som att leta fornfynd, springa miniorientering, tävla i golf, ta del av utställningen för Norra Sigtuna stad eller lyssna till Sigtuna-talanger som underhöll på scenen.
Tack alla ni som trots ihållande regn och lervälling kom och deltog i aktiviteterna och bidrog med idéer och synpunkter.

– Vi har via två medborgarforum och en mängd andra aktiviteter fått in ovärderliga synpunkter från Sigtunas invånare men vi saknar barn och ungdomars perspektiv på utformningen och utvecklandet av Norra Sigtuna stad. Alltför ofta utgår stadsplanering och arkitektur enbart från vuxnas behov. Med det här initiativet ser vi till att vi också får ta del av de yngres syn på stadsplaneringen i Norra Sigtuna stad, säger Kim Hultén, projektchef NCC.

NSS_Kim1
Kim Hultén, projektchef NCC

Barnens perspektiv i fokus

Trots regnet var utställningen om visionsprocessen och Norra Sigtuna aldrig utan besökare. Representanter från Sigtuna kommun, NCC och Strategisk Arkitektur var på plats och förde en dialog med besökarna om Norra Sigtuna stads framtid. Förutom utställningen deltog många barn och ungdomar i de aktiviteter som anordnades. Minecraft-tävlingen slog dock alla rekord. Att så många av er mellan 7 – 15 år redan börjat bygga er vision om framtidens Norra Sigtuna stad är fantastiskt. Vi ser fram emot att ta del av era förslag på stadsdelens utformning vid tävlingens slut.

Minecraft2

Kompisarna Melker och Isak anlände med det första tåget som gick från Stora torget till Norra Sigtuna stad. De hade siktet inställt på att vinna en iPad och ville veta allt om Minecraft-tävlingen.
Isak har spelat Minecraft förut men tröttnat. Nu ville han dock ge sig in i spelet igen för att bygga sin version av framtidens Norra Sigtuna stad.

– Det är bra att även vi barn får vara med och bestämma. Jag tycker det ska byggas in aktiviteter i området t. ex. en skatepark säger Melker.

– Det får inte bli helt dött klockan åtta på kvällarna och området måste passa in i Sigtuna. Inga tråkiga höghus men gärna lite affärer och saker folk är intresserade av säger Isak.

Markus cyklade till Norra Sigtuna-dagen och deltog i alla aktiviteter. Han chippade till sig en glassbiljett och sprang miniorienteringsbanan två gånger med bästa tiden 3 minuter och 10 sekunder. Han vill att man ska bygga mysiga trähus istället för höghus. Övriga önskemål var en stor lekplats med en studsmatta där även 11-åringar kan leka och en affär i fall man måste köpa mjölk eller socker.

Markus
Markus deltog i alla aktiviteter och tycker att man ska bygga mysiga trähus istället för höghus.

Hugo1
Hugo grävde efter fornfynd. Han hittade ett silvermynt, en replika av Sveriges första mynt som tillverkades just i Sigtuna. Han tycker att man ska bygga hus av guld i Norra Sigtuna stad.

Era synpunkter är viktiga

Utöver barnens engagemang var många föräldrar och vuxna på plats och utställningen som Strategisk Arkitektur arrangerat ledde till många diskussioner.

Regnet under dagen hindrade inte en dialog och vi mottog en mängd synpunkter som vi tar till oss. Bland annat framkom att det bör finnas mer information om BREEAM som hållbarhetscertifiering.

Breeam1

Återkommande reflektioner är att projektet måste bli en fortsättning på Sigtunas själ. Det är också därför vi genomför ett omfattande visionsstyrt arbete så att vi tillsammans kan bygga vidare på Sigtunas stolta historia.

Norra Sigtuna-dagen visade att en del är skeptiska. Det finns en oro för att den här processen bara är tomma löften utan substans. Vi har inte ritat eller tagit fram några skisser. Fokus har legat på att ta reda på vad medborgarna tycker är viktigt.

Den visionsstyrda stadsplaneringsprocessen

Att processen innehåller så många steg innebär att den tar längre tid än om vi hade arbetat efter en traditionell planprocess där man förenklat presenterar ett färdigt förslag för medborgarna utan att ha haft en dialog med dem. Flertalet av stegen är nu genomförda men dialogen kommer att fortsätta. Medborgarforum 1 och Medborgarforum 2, studieresan, era inlägg under idéplatsen, er medverkan under Norra Sigtuna-dagen och de workshops vi genomfört är alla viktiga delar i utvecklingen av Norra Sigtuna stad. Nu kommer en visionsrapport att tas fram med hänsyn till de synpunkter och idéer ni bidragit med.

Visionen är att Norra Sigtuna stad ska förstärka Sigtuna stad genom handel, friluftsliv, service och högkvalitativt boende med småstadskaraktär som bidrar till att Norra Sigtuna stad blir en del av Sigtuna i modern tappning med kvaliteter som gör Sigtuna speciellt.

Utstallning2

Medverkan och dialog ger goda förutsättningar

Norra Sigtuna-dagen fyllde sitt syfte då vi lyckades nå även barn och ungdomar och därmed ta del av deras synpunkter om Norra Sigtuna stad.  Dagen fördjupade också vår kunskap om vilka frågor medborgarna värdesätter vid en framtida utveckling av området.

Nu när sista tåget mellan Stora torget och Norra Sigtuna stad har gått och tälten vid Pilsborondellen är nedmonterade hoppas vi att engagemanget lever kvar. Vi kommer kontinuerligt att lägga upp information om projektet och ser fram emot ett fortsatt engagemang från er.

Tag
Tack!

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more

Silvergatan

I torsdags den 4 april började så asfalteringen av Silvergatan. Det händer mycket i Stadsängarna nu.

read more

Kommunens finplanering påbörjas

NCC vann kommunens upphandling av finplanering. Enligt kommunens exploateringsavtal med Sigtuna exploatering AB kommer kommunen ansvara för projektering och anläggning av allmänna anläggningar så som gata, park, torg och naturmark inom detaljplaneområdet....

read more

Detaljplan 2 antagen

Detaljplan 2 antogs av kommunfullmäktige i Januari. I detaljplan 2 ingår bland annat skola och förskola. Innan byggnation kan påbörjas måste detaljplanen vinna laga kraft.

read more

263 påverkas av sprängningsarbete

Med start 18/3 kommer LIDLs entreprenör bland annat att behöva spränga bort en bergsklack. Detta innebär att det under kommande 3 veckor kommer att genomföras en sprängning enligt tillstånd från Trafikverket enligt följande: Måndag-Torsdag 10:00 och 14:00 samt...

read more

Lidl har påbörjat markarbete

Nu har markarbetet börjat för en grön livsmedelsbutik Stadsängarna. Lidl har byggstartat och täcker av berg vid Silvertorget. Sigtuna stadsängar Exploaterings AB har valt Lidl med övertygelse om att denna etablering kommer att gynna Sigtuna. För att tydliggöra lite...

read more

Första spadtaget för Vecturas kvarter

Igår togs första spadtaget för Vecturas kvarter i Sigtuna stadsängar. Här kommer Aleris bedriva trygghets- och äldreboende under namnet Aleris Silvertorget Plaza. Vid elvatiden på förmiddagen gick projektet officiellt in i sin nästa fas när spadtaget togs.  Susanne...

read more

Rondellbygge och kringfartsväg

Nu är kringfartsvägen i bruk. Denna har uppförts för att minska påverkan på trafiken under tiden rondellen byggs. Byggandet av rondellen beräknas ta cirka 10 månader. I och med kringfartsvägen finns det nu liksom förut två körfält så att trafiken ska kunna komma förbi...

read more

Provisorisk omledning vid bygge av rondell

Efter sommarsemestrarna kommer den nya rondellen till Sigtuna stadsängar att börja byggas och i och med det bygget kommer trafiken ledas om. Ni som följer utveckligen har kunnat se att det nu finns en asfalterad väg mitt emot Stadsängarna på andra sidan 263:an. Det är...

read more