Jun, 2014

Önskan om saluhall förverkligas

När nya stadsdelen i Norra Sigtuna växer fram är Sigtunabornas högsta önskan en modern saluhall med närproducerad mat och restauranger. Det vinnande koncept som ska infria invånarnas vision är utvecklat av NCC och saluhallen beräknas stå klar under 2016.

matlarge1

– Vi har fokuserat på det som stod högst upp på Sigtunabornas priolista när omkring 500 invånare under ett år har fått agera stadsplanerare: Det blir en butik som erbjuder ett brett utbud av upplevelser, som bageri, manuell kött- och fiskdisk, café, restaurang och ett växthus, och en modern saluhall med sociala rum för att mötas, säger Kim Hultén, projektchef på NCC Boende.

I över ett år har Sigtunaborna, genom medborgarforum och workshops och i samarbete med Sigtuna kommun och NCC, jobbat hårt för att ta fram en vision. Den ligger nu till grund när den nya stadsdelen Norra Sigtuna stad ska utvecklas. Visionen resulterade i en tävling som NCC Property Development vunnit med ett förslag som på bästa sätt tar till vara invånarnas önskan om en handel som är mer än bara en livsmedelsaffär.

– Butikskonceptet lyfter fram småskaligheten, med manuella diskar, personlig service, kunnig personal, och egen- och närproducerad mat. Här ska kunderna både kunna köpa hem mat och njuta av den direkt på platsen. Vi samarbetar med Bergendahls Food och deras unika butikskoncept M. A. T
, säger Olle Forsberg, Regionchef NCC Property Development.

I byggnaden och arkitekturen tar NCC fasta på Sigtunabornas vision om att bygga vidare på stadens starka varumärke och komplettera med moderna byggnader som smälter in i miljön. NCC utvecklar därför en byggnad som stärker saluhallskonceptet och tar hänsyn till kulturlandskapet.

Byggarbetet planeras starta under första halvan av 2015 och portarna till den nya saluhallen beräknas öppna under första halvan av 2016. För besökare kommer saluhallen att ligga vid östra infarten till Sigtuna och är det första som möter dig när du kör in i staden.

Andra nyheter

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more

Silvergatan

I torsdags den 4 april började så asfalteringen av Silvergatan. Det händer mycket i Stadsängarna nu.

read more

Kommunens finplanering påbörjas

NCC vann kommunens upphandling av finplanering. Enligt kommunens exploateringsavtal med Sigtuna exploatering AB kommer kommunen ansvara för projektering och anläggning av allmänna anläggningar så som gata, park, torg och naturmark inom detaljplaneområdet....

read more

Detaljplan 2 antagen

Detaljplan 2 antogs av kommunfullmäktige i Januari. I detaljplan 2 ingår bland annat skola och förskola. Innan byggnation kan påbörjas måste detaljplanen vinna laga kraft.

read more

263 påverkas av sprängningsarbete

Med start 18/3 kommer LIDLs entreprenör bland annat att behöva spränga bort en bergsklack. Detta innebär att det under kommande 3 veckor kommer att genomföras en sprängning enligt tillstånd från Trafikverket enligt följande: Måndag-Torsdag 10:00 och 14:00 samt...

read more

Lidl har påbörjat markarbete

Nu har markarbetet börjat för en grön livsmedelsbutik Stadsängarna. Lidl har byggstartat och täcker av berg vid Silvertorget. Sigtuna stadsängar Exploaterings AB har valt Lidl med övertygelse om att denna etablering kommer att gynna Sigtuna. För att tydliggöra lite...

read more

Första spadtaget för Vecturas kvarter

Igår togs första spadtaget för Vecturas kvarter i Sigtuna stadsängar. Här kommer Aleris bedriva trygghets- och äldreboende under namnet Aleris Silvertorget Plaza. Vid elvatiden på förmiddagen gick projektet officiellt in i sin nästa fas när spadtaget togs.  Susanne...

read more

Rondellbygge och kringfartsväg

Nu är kringfartsvägen i bruk. Denna har uppförts för att minska påverkan på trafiken under tiden rondellen byggs. Byggandet av rondellen beräknas ta cirka 10 månader. I och med kringfartsvägen finns det nu liksom förut två körfält så att trafiken ska kunna komma förbi...

read more