Jun, 2013

Rådslaget klart: JA till Norra Sigtuna stad

Medborgarnas förslag vann gehör i folkomröstningen

För drygt ett år sedan lämnade Sigtuna kommun och NCC makten över stadsplaneringen av Norra Sigtuna stad, till folket i Sigtuna. Både barn och vuxna har på olika sätt, under året, bjudits in för att själva forma sin nya stadsdel. Från måndagen den 27 maj 00.00 till måndagen den 3 juni 23.59 pågick Rådslaget om Norra Sigtuna stad. Det är kommunstyrelsen som har beslutat att rådslag ska äga rum för att låta invånarna ta ställning i utvecklingen av Norra Sigtuna stad. Nu står resultatet från rådslaget klart.

58 procent av rösterna säger JA till förslaget som innebär en unik medborgarstyrd stadsplanering av Norra Sigtuna stad. Med 3 506 röstande i rådslaget blev valdeltagandet 45 procent, vilket är något mer än vanligt vid lokala omröstningar. Röstberättigade var boende i Sigtuna från 16 år och uppåt.

– Jag är rörd, stolt och hedrad. Det här är en historisk dag. Invånarna fick vårt förtroende och nu får vi det tillbaka. Det känns stort. Nog för att jag alltid tror på det vi gör, men den här gången känns det meningsfullt på ett helt annat plan, säger Kim Hultén, projektchef på NCC Boende.

Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Sigtuna kommun välkomnar också resultatet.

– Sigtunaborna har sagt sitt! Det har varit en mycket föredömlig process, från första penndraget fram till själva rådslaget, där invånarna getts möjligheter till medskapande och delaktighet. Jag hoppas och tror att också andra kommuner och byggföretag i framtiden kan inspireras av detta unika arbetssätt
, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

– Jag är väldigt positiv till möjligheten att kunna lägga grunden för en helt ny stadsdel, som kan byggas på ett modernt sätt som utgår från ekologisk och social hållbarhet, genom en kvalificerad certifieringsmodell, fortsätter Pierre Cengiz-Edstrand (Mp), kommunalråd.

– Nu kan vi utveckla området med sådant som en modern stadsdel ska innehålla: servicefunktioner, samlingsplatser, bostäder och näringsliv. Medborgarforum är ett av framgångsrecepten i modernt samhällsbyggande, tillägger Bosse Andersson (C), kommunalråd.

Medborgarnas ja till förslaget innebär att det skapas plats för:
– En ny livsmedelsbutik
– Förskola och skola
– En ny drivmedelsstation med tvätthall och service
– Möjlighet till direktbuss till Märsta och Arlanda
– Torg med plats för olika marknadsaktiviteter
– En ny sjö med aktiviteter för olika årstider
– En säkrare trafikmiljö med fler gång- och cykelvägar
– En socialt och miljömässigt hållbar stadsdel

Stadsdelen Norra Sigtuna stad blir en förlängning av Sigtuna norrut. Den nya stadsdelen ska ge Sigtuna möjlighet att växa tillsammans med näringsliv, invånare och natur. Redan på måndag börjar arbetet med detaljplanen för området, som beräknas ha vunnit laga kraft vid årsskiftet 2014/2015. Den första etappen rymmer livsmedelsaffär och bostäder.

– Om allt går enligt planerna sätter vi spaden i marken redan under mitten av 2015. Självklart är dialogen med medborgarna fortfarande central och de kommer att spela en viktig roll på den fortsatta resan, även om de kanske inte kan delta i själva byggarbetet, säger Kim Hultén.

Kommunalråden avslutar med en gemensam kommentar.

– Utifrån detta resultat ser vi det nu naturligt att kommunstyrelsen inom kort fattar beslut om planuppdrag för att börja förverkliga den nya stadsdelen. Samtidigt vill vi understryka vikten av att stärka kollektivtrafiken från Sigtuna och öka framkomligheten i trafiken, säger Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (Mp) och Bosse Andersson (C).

Andra nyheter

Silvergatan

I torsdags den 4 april började så asfalteringen av Silvergatan. Det händer mycket i Stadsängarna nu.

read more

Kommunens finplanering påbörjas

NCC vann kommunens upphandling av finplanering. Enligt kommunens exploateringsavtal med Sigtuna exploatering AB kommer kommunen ansvara för projektering och anläggning av allmänna anläggningar så som gata, park, torg och naturmark inom detaljplaneområdet....

read more

Detaljplan 2 antagen

Detaljplan 2 antogs av kommunfullmäktige i Januari. I detaljplan 2 ingår bland annat skola och förskola. Innan byggnation kan påbörjas måste detaljplanen vinna laga kraft.

read more

263 påverkas av sprängningsarbete

Med start 18/3 kommer LIDLs entreprenör bland annat att behöva spränga bort en bergsklack. Detta innebär att det under kommande 3 veckor kommer att genomföras en sprängning enligt tillstånd från Trafikverket enligt följande: Måndag-Torsdag 10:00 och 14:00 samt...

read more

Lidl har påbörjat markarbete

Nu har markarbetet börjat för en grön livsmedelsbutik Stadsängarna. Lidl har byggstartat och täcker av berg vid Silvertorget. Sigtuna stadsängar Exploaterings AB har valt Lidl med övertygelse om att denna etablering kommer att gynna Sigtuna. För att tydliggöra lite...

read more

Första spadtaget för Vecturas kvarter

Igår togs första spadtaget för Vecturas kvarter i Sigtuna stadsängar. Här kommer Aleris bedriva trygghets- och äldreboende under namnet Aleris Silvertorget Plaza. Vid elvatiden på förmiddagen gick projektet officiellt in i sin nästa fas när spadtaget togs.  Susanne...

read more

Rondellbygge och kringfartsväg

Nu är kringfartsvägen i bruk. Denna har uppförts för att minska påverkan på trafiken under tiden rondellen byggs. Byggandet av rondellen beräknas ta cirka 10 månader. I och med kringfartsvägen finns det nu liksom förut två körfält så att trafiken ska kunna komma förbi...

read more

Provisorisk omledning vid bygge av rondell

Efter sommarsemestrarna kommer den nya rondellen till Sigtuna stadsängar att börja byggas och i och med det bygget kommer trafiken ledas om. Ni som följer utveckligen har kunnat se att det nu finns en asfalterad väg mitt emot Stadsängarna på andra sidan 263:an. Det är...

read more