Aug, 2015

Sigtuna stadsängar – högaktuellt under Almedalsveckan

Sigtuna stadsängar är ett projekt som engagerar över hela landet och så även på Gotland. Då NCC var på plats under Almedalsveckan var temat ”Den hållbara staden”, ett begrepp som inkluderade allt från miljöfrågor till social hållbarhet. Eventytan var en mindre version av Dome of visions och där diskuterades bland annat Sigtuna stadsängar och den visionsstyrda stadsplaneringsprocessen.

Dome of Visions är en byggnad som utmanar den traditionella synen på hur en byggnad kan och bör se ut. Det är en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Domens syfte var att bjuda in till dialog och diskussioner kring hur framtidens byggande kan se ut både vad gäller alternativa konstruktioner, materialanvändning och samarbetsformer.

Föga överraskande var Sigtuna stadsängar ett av projekten som debatterades under veckan.

Sigtuna stadsängar har precis som Dome of Visions utmanat det traditionella. I processen med att utveckla Sigtuna stadsängar övergavs den traditionella planprocessen. Istället skedde arbetet utefter en visionsstyrd stadsplaneringsprocess där inte en enda skiss togs fram innan medborgarna sagt sitt och varit delaktiga i att skapa visionen för en ny stadsdel i en befintlig stad med en unik historia.

– Att vårt sätt att jobba i Sigtuna har fått uppmärksamhet märktes tydligt under Almedalsveckan. Ordet hållbarhet har fått en djupare och bredare innebörd. Det handlar inte enbart om att värna vår natur och vår miljö utan också att ta hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter. Under rubriken”Från kritik och protester till medskapande av värden och kvalitet. Hur åstadkommer man det?” pratade jag och Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH i en fullsatt Dome säger Kim Hultén, projektchef NCC.

Medborgardialogen har givit NCC och SigtunaHem verktyg att utöva en stadsplanering som inneburit nya värden och ökad kvalitet.

– Att Sigtuna stadsängar med sin visionsstyrda process har lyckats få med sig invånarna i en process som tidigare helt exkluderat de människor som påverkas av den är stort att vårt sätt att arbeta fått ringar på vattnet och inneburit nya samtal och nya sätt att se på stadsplanering är enormt avslutar Kim Hultén.

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more