Apr, 2012

Studieresa

Den 11-12 april 2012 anordnades en studieresa för 26 personer från Sigtuna kommun, NCC och Strategisk Arkitektur. Syftet var att besöka städer som tidigt har fokuserat på hållbar utveckling och byggt nya stadsdelar i anslutning till äldre stadskärnor. NCC har en uttalad vilja och ambition att i Norra Sigtuna stad utforma en hållbar stad som tar hänsyn till Sigtunas historia och särprägel som Sveriges första stad.

Varför Tyskland?

Tyskland är både världens största producent av solceller liksom av solenergi. I sydöstra Tyskland finns ett antal exempel där man byggt nya stadsdelar intill historiska stadskärnor och lyckats bra i integrationen mellan nytt och gammalt och smått och stort. På resan studerade gruppen ett antal stadsdelar i städerna Freiburg och Tübingen. De valdes noga ut för att ha bäring på Norra Sigtuna stad. Viktiga aspekter vid val av besöksmål var:
– En hållbar stadsutveckling.
– En stolt anrik stadskärnas förhållande till en ny stadsutveckling.
– Hur man åstadkommer småskalighet, variation och liv i nya bostadsområden.

Resans syfte

Inspiration och lärdom var ändamålet med studieresan men lika viktigt var att få igång ett samtal om vilka aspekter som tilltalade deltagarna och varför och vilka delar som inte kändes bra. Avsikten med resan var också att samla konkreta slutsatser i stort som smått, från process till konkretisering, trivsel och gestaltning.

Vad fick vi med oss?

Resan visade att det är möjligt att sammanlänka stadsdelar trots att de är olika och har skilda förutsättningar. Gruppen fick insyn i förhållandet mellan historiska stadskärnor som berikas av nya växande och hållbara stadsdelar i utkanterna. Studieresan visade hur det här sättet att bygga kan generera nya möjligheter och bidra till att de olika stadsdelarna samverkar och stärker varandra utan att för den sakens skull frånta dem deras utmärkande drag.
Viktiga delar som vi tagit med oss in i vår visionsstyrda process är:
– Energi och hållbarhet
– Struktur och variation
– Delaktighet och medborgarinflytande
– Transport och gatustruktur

Resan öppnade på många sätt mina ögon och sinnen. Initialt kunde jag inte förlika mig med tanken på att de studerade objekten påminde för mycket om den “negativa” bild jag har av
t ex Christiania i CPH och de ostrukturerade mönster som finns i liknande miljöer. Nu, emellertid, kan jag se många positiva sidor med de modeller vi studerade och jag måste också säga att jag tilltalades av “de gröna lösningarna” man applicerat. Bra förebild.
Karsten Bjärbo
Vi såg många mysiga och småskaliga stadsmiljöer med stora inslag av grönska vilket jag inspirerades starkt av. Det finns stora möjligheter att ta med sig detta in i den visionsstyrda processen. Jag hoppas att vi med det vi har sett och lärt oss under studieresan men också genom den dialog vi haft med invånarna i Sigtuna kan skapa en stadsplanering i Norra Sigtuna stad som harmonierar med Sigtuna och dess historiska stadsmiljöer.
Kim Hultén
Projektchef NCC

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more