Apr, 2012

Studieresa

Den 11-12 april 2012 anordnades en studieresa för 26 personer från Sigtuna kommun, NCC och Strategisk Arkitektur. Syftet var att besöka städer som tidigt har fokuserat på hållbar utveckling och byggt nya stadsdelar i anslutning till äldre stadskärnor. NCC har en uttalad vilja och ambition att i Norra Sigtuna stad utforma en hållbar stad som tar hänsyn till Sigtunas historia och särprägel som Sveriges första stad.

Varför Tyskland?

Tyskland är både världens största producent av solceller liksom av solenergi. I sydöstra Tyskland finns ett antal exempel där man byggt nya stadsdelar intill historiska stadskärnor och lyckats bra i integrationen mellan nytt och gammalt och smått och stort. På resan studerade gruppen ett antal stadsdelar i städerna Freiburg och Tübingen. De valdes noga ut för att ha bäring på Norra Sigtuna stad. Viktiga aspekter vid val av besöksmål var:
– En hållbar stadsutveckling.
– En stolt anrik stadskärnas förhållande till en ny stadsutveckling.
– Hur man åstadkommer småskalighet, variation och liv i nya bostadsområden.

Resans syfte

Inspiration och lärdom var ändamålet med studieresan men lika viktigt var att få igång ett samtal om vilka aspekter som tilltalade deltagarna och varför och vilka delar som inte kändes bra. Avsikten med resan var också att samla konkreta slutsatser i stort som smått, från process till konkretisering, trivsel och gestaltning.

Vad fick vi med oss?

Resan visade att det är möjligt att sammanlänka stadsdelar trots att de är olika och har skilda förutsättningar. Gruppen fick insyn i förhållandet mellan historiska stadskärnor som berikas av nya växande och hållbara stadsdelar i utkanterna. Studieresan visade hur det här sättet att bygga kan generera nya möjligheter och bidra till att de olika stadsdelarna samverkar och stärker varandra utan att för den sakens skull frånta dem deras utmärkande drag.
Viktiga delar som vi tagit med oss in i vår visionsstyrda process är:
– Energi och hållbarhet
– Struktur och variation
– Delaktighet och medborgarinflytande
– Transport och gatustruktur

Resan öppnade på många sätt mina ögon och sinnen. Initialt kunde jag inte förlika mig med tanken på att de studerade objekten påminde för mycket om den “negativa” bild jag har av
t ex Christiania i CPH och de ostrukturerade mönster som finns i liknande miljöer. Nu, emellertid, kan jag se många positiva sidor med de modeller vi studerade och jag måste också säga att jag tilltalades av “de gröna lösningarna” man applicerat. Bra förebild.
Karsten Bjärbo
Vi såg många mysiga och småskaliga stadsmiljöer med stora inslag av grönska vilket jag inspirerades starkt av. Det finns stora möjligheter att ta med sig detta in i den visionsstyrda processen. Jag hoppas att vi med det vi har sett och lärt oss under studieresan men också genom den dialog vi haft med invånarna i Sigtuna kan skapa en stadsplanering i Norra Sigtuna stad som harmonierar med Sigtuna och dess historiska stadsmiljöer.
Kim Hultén
Projektchef NCC

Andra nyheter

Bonava produktionsstartar hyresrätter

Bonava produktionsstartar 212 hyreslägenheter i Sigtuna stadsängar. Under första kvartalet 2020 tecknades avtal om försäljning av projektet, villkorat bygglov, till Mästerbro Fastighets AB, ett bolag samägt av Estea och CBRE Global Investors. Bygglov har nu vunnit...

read more

Spring ett Maratonlopp- få hållbar värme och varmvatten

Hur förklarar vi något helt unikt? Jo vi börjar från början. Sigtuna stadsängar – Sveriges mest hållbara stadsdel måste tänka om, måste tänka nytt, måste tänka hållbart. Med E.ONs hjälp och kunnande får Stadsängarna en helt unik värmecentral som vi är oerhört stolta...

read more

Besök resterna av Torpet Sorgen

Den 15 juni kom så äntligen skylten om torpet Sorgen upp. Bosse Jansson (på bilden) och numera avlidne Göran Sundqvist har efter gediget forskande givit oss mycket information om den historia som går att avläsa på den plats där vi idag bygger och förädlar Sveriges...

read more

Busshållplatser i stadsdelen

Den 19 juni invigs den nya busshållplatsen vid Ragvaldsbovägen. Linje 570 och 575X kommer att stanna där. Utöver denna hållplats planeras en hållplats på Stadsängsgatan i stadsdelen. Denna kommer att tas i bruk tidigast i december. Men snart är kommunikationerna på...

read more

Konst i Sveriges mest hållbara stadsdel

På gaveln till Lidls lokaler stoltserar nu ett konstverk av Lars-Erik Falk. Falk var en internationellt känd konstnär vars signum bland annat var skulpturer med aluminiumprofiler som monteras i 73 graders lutning. Nu kan vi skåda ett av hans verk i Stadsängarna. Falk...

read more

Miljömärkt i Sveriges mest hållbara stadsdel

Nu är det ett faktum. Bonavas kvarter Gretas Glänta med 69 bostäder har blivit certifierat enligt Svanen. Kvarteret har nu erhållit nordisk miljömärkningslicens för produktgruppen småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Stort grattis till...

read more

Restaurang öppen lagom till våren och sommaren

Förra veckan öppnade Better Meal sin restaurang i Stadsängarna. Restaurangen ligger i hörnan mot Silvertorget mitt emot Lidls byggnad. Här bjuds det på bowls, sushi och sashimi. Vi önskar Better Meal välkomna och ser fram emot många luncher och middagar.

read more

Brand i garage i Gretas Glänta

Igår kväll utbröt en brand i garaget nedanför bostäderna i kvarteret Gretas Glänta. Brandkår larmades och var snabbt på plats och kunde släcka branden som börjat i ett bildäck. Garaget är ett låst garage tillhörande de boende och i dagsläget finns inga tecken på att...

read more

Percys kött & delikatesser öppnar i Stadsängarna

Det står nu klart att Percys Kött och Delikatesser etablerar sig i Stadsängarna. I Lidls byggnad ut mot väg 263 med ingång från Silvertorget öppnar Percys en kött- och delikatessbutik hösten 2020. Percys har sedan mitten av 60-talet varit en pionjär inom kvalitetskött...

read more