Nu pågår rondellbyggandet på 263:an vid Stadsängarna för fullt.
Rondellen som byggs kommer innebära en säkrare in- och utfart för dem som bor på Norra Vibyvägen samt alla som besöker Sigtuna Golfklubb.
Adderat kommer Sigtuna stadsängar med den rondellen få en naturlig infart till området som också är tänkt att minska bilarna inne i själva stadsdelen.