Mar, 2016

Utbyggnadsordning för Sigtuna stadsängar

Detaljplan antagen – nu byggs infrastruktur – mark för flerbostadshus till salu

Sigtuna stadsängar får stora trivselvärden med promenadavstånd till Mälaren, vacker skog och moderna löparspår. Den första delen som nu byggs (1:1 på kartan) ligger mellan Pilsborondellen och Sigtuna brandstation.

Intim stadsbild

Gestaltningsprogrammet för Sigtuna stadsängar bygger på kvaliteter och värden som finns i gamla Sigtuna och sträcker sig tillbaka till medeltiden. På den tiden började Sigtuna få sina många långsmala tomter med 8 meters bredd. Den smala sidan av tomterna vette mot gatan, vilket bidrog till en trevlig och varierad stadsbild. Sigtuna stadsängar är planlagd på ett liknande sätt, med arkitektonisk variation var 12-14 meter längs gatorna, vilket ger en levande stadsbild. För att ytterligare förstärka den hemtrevliga känslan är husen placerade så att tomtgränsen mot gatan slutar endast 1 meter från husväggen. Strategin med hus utan förgårdsmark möjliggör smalare gator ­– vilket bidrar till en intim gatubild. Eftersom smalare gator kostar mindre att anlägga frigörs också kapital som kommer att användas på trivseldetaljer, som exempelvis påkostad gatubelysning, stenläggning, växter och olika utsmyckningar av det offentliga rummet.

Byggnation inom detaljplan 1

Kartan här nedan visar den nya stadsdelen. I början av 2016 antog kommunfullmäktige i Sigtuna kommun hela detaljplan 1 (rödmarkerade 1:1–1:6), för bland annat 600 bostäder.

SigtunaHem har nu inlett projekteringen av hyresrättslägenheter i kvarteret 1:13 och NCC Boende har börjat projektera bostadsrätter i kvarteret 1:14. Kvarteret 1:15 är till salu och ska bebyggas med bostadsrättslägenheter. Arbetet med att bygga infrastruktur inom detaljplan 1, etapp 1 (1:1 på kartan), påbörjas efter sommaren och pågår under hela 2016.

Hus för vård-, trygghets- och omsorgsboende ska byggas i kvarteret 1:12 där ett ”letter of intent” finns skrivet med Näckström Fastigheter. Inledningsvis byggs även en livsmedelsbutik i kvarteret 1:11. Dessutom har Sigtuna kommun beslutat att tidigarelägga bygget av en ny F6-skola i kvarteret 2:11, d.v.s. inom området för detaljplan 2 (orange-tonat på kartan). Kommunens målsättning är att skolan ska öppna för elever höstterminen 2018.

Utbyggnadsordningen_600pix-bred

Kommande byggnation inom detaljplan 1

Så snart all infrastruktur är färdig inom 1:1 fortsätter utbyggnaden av infrastruktur inom detaljplan 1, etapp 2 (1:2 på kartan). Detta blir under 2017 och då med början längs gatan som sträcker sig mellan de två torgen. På båda sidor om denna gata ska det byggas flerbostadshus (1:24–1:27). Kvarteren 1:24 och 1:23 kommer att inrymma stadsradhus och längst söderut inom 1:2 byggs flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22.

Hållbar stadsplanering premieras vid markköp

I Sigtuna stadsängar finns en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet. Tankar kring inkludering, medborgardialog, förstärkning av ekologiska värden och låg resursanvändning går som en röd tråd genom hela projektet. Vid all markförsäljning erbjuds därför en hållbarhetsbonus i form av ett lägre markpris till de utvecklare som uppfyller vissa krav på hållbarhetsnivå vid byggnation. Det finns tre olika nivåer för hållbarhetsprestanda: hög, högre och högst. Ju högre nivå en utvecklare uppvisar, desto lägre blir markpriset. Sammantaget finns krav inom 18 olika områden som exempelvis; låg energianvändning, dialog med de boende inför byggnation, återbruk eller återvinning av byggavfall, stärkt ekologi genom aktiva växtval, byggnation med solceller på tak, certifiering enligt miljöledningssystem och så vidare.

Mark till salu

Representerar du en utvecklare med intresse för att köpa mark inom Sigtuna stadsängar? För mer information, kontakta gärna Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB,kim@sigtunastadsangar.se, 070-385 71 61 och/eller Daniel Engberg, transaktionsansvarig för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, daniel@sigtunastadsangar.se, 070-617 25 95.

Andra nyheter

Konst i Sveriges mest hållbara stadsdel

På gaveln till Lidls lokaler stoltserar nu ett konstverk av Lars-Erik Falk. Falk var en internationellt känd konstnär vars signum bland annat var skulpturer med aluminiumprofiler som monteras i 73 graders lutning. Nu kan vi skåda ett av hans verk i Stadsängarna. Falk...

read more

Miljömärkt i Sveriges mest hållbara stadsdel

Nu är det ett faktum. Bonavas kvarter Gretas Glänta med 69 bostäder har blivit certifierat enligt Svanen. Kvarteret har nu erhållit nordisk miljömärkningslicens för produktgruppen småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Stort grattis till...

read more

Restaurang öppen lagom till våren och sommaren

Förra veckan öppnade Better Meal sin restaurang i Stadsängarna. Restaurangen ligger i hörnan mot Silvertorget mitt emot Lidls byggnad. Här bjuds det på bowls, sushi och sashimi. Vi önskar Better Meal välkomna och ser fram emot många luncher och middagar.

read more

Brand i garage i Gretas Glänta

Igår kväll utbröt en brand i garaget nedanför bostäderna i kvarteret Gretas Glänta. Brandkår larmades och var snabbt på plats och kunde släcka branden som börjat i ett bildäck. Garaget är ett låst garage tillhörande de boende och i dagsläget finns inga tecken på att...

read more

Percys kött & delikatesser öppnar i Stadsängarna

Det står nu klart att Percys Kött och Delikatesser etablerar sig i Stadsängarna. I Lidls byggnad ut mot väg 263 med ingång från Silvertorget öppnar Percys en kött- och delikatessbutik hösten 2020. Percys har sedan mitten av 60-talet varit en pionjär inom kvalitetskött...

read more

Vi tar hand om vårt unika äppelträd

Idag lät vi beskära vårt unika äppelträd. En arborist var på plats för att ge det lite omvårdnad. Med en stamomkrets på 408 cm, dvs ett av de största äppelträden i Sverige, och en historia på över 200 år i vår stadsdel gör att det känns extra givande att se till att...

read more