Mar, 2016

Utbyggnadsordning för Sigtuna stadsängar

Detaljplan antagen – nu byggs infrastruktur – mark för flerbostadshus till salu

Sigtuna stadsängar får stora trivselvärden med promenadavstånd till Mälaren, vacker skog och moderna löparspår. Den första delen som nu byggs (1:1 på kartan) ligger mellan Pilsborondellen och Sigtuna brandstation.

Intim stadsbild

Gestaltningsprogrammet för Sigtuna stadsängar bygger på kvaliteter och värden som finns i gamla Sigtuna och sträcker sig tillbaka till medeltiden. På den tiden började Sigtuna få sina många långsmala tomter med 8 meters bredd. Den smala sidan av tomterna vette mot gatan, vilket bidrog till en trevlig och varierad stadsbild. Sigtuna stadsängar är planlagd på ett liknande sätt, med arkitektonisk variation var 12-14 meter längs gatorna, vilket ger en levande stadsbild. För att ytterligare förstärka den hemtrevliga känslan är husen placerade så att tomtgränsen mot gatan slutar endast 1 meter från husväggen. Strategin med hus utan förgårdsmark möjliggör smalare gator ­– vilket bidrar till en intim gatubild. Eftersom smalare gator kostar mindre att anlägga frigörs också kapital som kommer att användas på trivseldetaljer, som exempelvis påkostad gatubelysning, stenläggning, växter och olika utsmyckningar av det offentliga rummet.

Byggnation inom detaljplan 1

Kartan här nedan visar den nya stadsdelen. I början av 2016 antog kommunfullmäktige i Sigtuna kommun hela detaljplan 1 (rödmarkerade 1:1–1:6), för bland annat 600 bostäder.

SigtunaHem har nu inlett projekteringen av hyresrättslägenheter i kvarteret 1:13 och NCC Boende har börjat projektera bostadsrätter i kvarteret 1:14. Kvarteret 1:15 är till salu och ska bebyggas med bostadsrättslägenheter. Arbetet med att bygga infrastruktur inom detaljplan 1, etapp 1 (1:1 på kartan), påbörjas efter sommaren och pågår under hela 2016.

Hus för vård-, trygghets- och omsorgsboende ska byggas i kvarteret 1:12 där ett ”letter of intent” finns skrivet med Näckström Fastigheter. Inledningsvis byggs även en livsmedelsbutik i kvarteret 1:11. Dessutom har Sigtuna kommun beslutat att tidigarelägga bygget av en ny F6-skola i kvarteret 2:11, d.v.s. inom området för detaljplan 2 (orange-tonat på kartan). Kommunens målsättning är att skolan ska öppna för elever höstterminen 2018.

Utbyggnadsordningen_600pix-bred

Kommande byggnation inom detaljplan 1

Så snart all infrastruktur är färdig inom 1:1 fortsätter utbyggnaden av infrastruktur inom detaljplan 1, etapp 2 (1:2 på kartan). Detta blir under 2017 och då med början längs gatan som sträcker sig mellan de två torgen. På båda sidor om denna gata ska det byggas flerbostadshus (1:24–1:27). Kvarteren 1:24 och 1:23 kommer att inrymma stadsradhus och längst söderut inom 1:2 byggs flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22.

Hållbar stadsplanering premieras vid markköp

I Sigtuna stadsängar finns en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet. Tankar kring inkludering, medborgardialog, förstärkning av ekologiska värden och låg resursanvändning går som en röd tråd genom hela projektet. Vid all markförsäljning erbjuds därför en hållbarhetsbonus i form av ett lägre markpris till de utvecklare som uppfyller vissa krav på hållbarhetsnivå vid byggnation. Det finns tre olika nivåer för hållbarhetsprestanda: hög, högre och högst. Ju högre nivå en utvecklare uppvisar, desto lägre blir markpriset. Sammantaget finns krav inom 18 olika områden som exempelvis; låg energianvändning, dialog med de boende inför byggnation, återbruk eller återvinning av byggavfall, stärkt ekologi genom aktiva växtval, byggnation med solceller på tak, certifiering enligt miljöledningssystem och så vidare.

Mark till salu

Representerar du en utvecklare med intresse för att köpa mark inom Sigtuna stadsängar? För mer information, kontakta gärna Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB,kim@sigtunastadsangar.se, 070-385 71 61 och/eller Daniel Engberg, transaktionsansvarig för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, daniel@sigtunastadsangar.se, 070-617 25 95.

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more