Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett flertal andra aktörer.

Stenläggning och asfaltering pågår för fullt och i dagarna har även de solcellsdrivna soptunnorna  kommit till Silvertorget. Vi gläds åt utvecklingen och ser fram emot en invigning av Silvertorget vad det lider.