Apr, 2016

Vikingaskatt ger namn åt nya gator och torg

Alla som ska bo och vistas i Sigtuna stadsängar kan se fram emot många spännande torg- och gatunamn med historisk anknytning. För den första etappen som nu projekteras inom Sigtuna stadsängar har kultur- och fritidsnämnden beslutat om namnen Skattsökargränd, Silvertorget, Silvergatan, Katt Anders gränd, Ängsparken och Stadsängsgatan. Under gemensamma workshops har förslagen till namnen arbetats fram av personal från kommunen, Sigtuna museum, Sigtuna hembygdsförening och Sigtuna stadsängar. Beslut om ytterligare namn väntas senare i vår.

Silverskatt från vikingatiden

Silvertorget och Silvergatan anknyter till silverskatten som en majdag 1789 hittades vid torpet Glädjen som låg i området. Namnet ”Katt Anders gränd” är hämtat från bonddrängen som hittade skatten: Katt Anders Ersson från Kåttila i Älvdalen. Skatten han fann har uppskattats vara från 1000-talet och är en av de två största silverskatter från vikingatiden som någonsin hittats i Mälardalen. Silvertorget är triangelformat och kommer att ligga cirka 100 meter nordväst om Pilsborondellen. Katt Anders gränd mynnar vid Silvertorgets sydvästra hörn, medan Skattsökargränd leder från norra delen av Silvertorget förbi livsmedelsbutiken och ut på Stadsängsgatan.

Gatunamn-karta_19.4.16_till-webben
Klicka på bilden för att öppna en pdf.

Huvudstråk: Stadsängsgatan och Silvergatan

Den första etappen av Sigtuna stadsängar inkluderar bland annat byggnation av 600 bostäder samt anläggandet av en park mellan Pilsborondellen och Silvertorget. Parken har nu fått namnet Ängsparken, vilket nämnden motiverar med att området tidigare varit ängsmark. Sigtuna stadsängars huvudgata med nord-sydlig sträckning, cirka 400 meter lång, har nämnden gett namnet Stadsängsgatan. Den cirka 200 meter långa gata som ska förbinda de två stora torgen i Sigtuna stadsängar har fått namnet Silvergatan. I öst ansluter Silvergatan till Silvertorget och i väst till Sigtuna stadsängars andra stora torg som ännu inte namngetts. Stadsbussen kommer att åka in på Stadsängsgatan och stanna vid en busshållplats i korsningen med Silvergatan.

silversmycke-till-webben

Silversmycken – en del av den vikingaskatt, från 1000-talet, som år 1789 hittades inom det område som idag är Sigtuna stadsängar. Smyckena finns på Historiska museet i Stockholm.

Andra nyheter

Konst i Sveriges mest hållbara stadsdel

På gaveln till Lidls lokaler stoltserar nu ett konstverk av Lars-Erik Falk. Falk var en internationellt känd konstnär vars signum bland annat var skulpturer med aluminiumprofiler som monteras i 73 graders lutning. Nu kan vi skåda ett av hans verk i Stadsängarna. Falk...

read more

Miljömärkt i Sveriges mest hållbara stadsdel

Nu är det ett faktum. Bonavas kvarter Gretas Glänta med 69 bostäder har blivit certifierat enligt Svanen. Kvarteret har nu erhållit nordisk miljömärkningslicens för produktgruppen småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Stort grattis till...

read more

Restaurang öppen lagom till våren och sommaren

Förra veckan öppnade Better Meal sin restaurang i Stadsängarna. Restaurangen ligger i hörnan mot Silvertorget mitt emot Lidls byggnad. Här bjuds det på bowls, sushi och sashimi. Vi önskar Better Meal välkomna och ser fram emot många luncher och middagar.

read more

Brand i garage i Gretas Glänta

Igår kväll utbröt en brand i garaget nedanför bostäderna i kvarteret Gretas Glänta. Brandkår larmades och var snabbt på plats och kunde släcka branden som börjat i ett bildäck. Garaget är ett låst garage tillhörande de boende och i dagsläget finns inga tecken på att...

read more

Percys kött & delikatesser öppnar i Stadsängarna

Det står nu klart att Percys Kött och Delikatesser etablerar sig i Stadsängarna. I Lidls byggnad ut mot väg 263 med ingång från Silvertorget öppnar Percys en kött- och delikatessbutik hösten 2020. Percys har sedan mitten av 60-talet varit en pionjär inom kvalitetskött...

read more

Vi tar hand om vårt unika äppelträd

Idag lät vi beskära vårt unika äppelträd. En arborist var på plats för att ge det lite omvårdnad. Med en stamomkrets på 408 cm, dvs ett av de största äppelträden i Sverige, och en historia på över 200 år i vår stadsdel gör att det känns extra givande att se till att...

read more