Apr, 2016

Vikingaskatt ger namn åt nya gator och torg

Alla som ska bo och vistas i Sigtuna stadsängar kan se fram emot många spännande torg- och gatunamn med historisk anknytning. För den första etappen som nu projekteras inom Sigtuna stadsängar har kultur- och fritidsnämnden beslutat om namnen Skattsökargränd, Silvertorget, Silvergatan, Katt Anders gränd, Ängsparken och Stadsängsgatan. Under gemensamma workshops har förslagen till namnen arbetats fram av personal från kommunen, Sigtuna museum, Sigtuna hembygdsförening och Sigtuna stadsängar. Beslut om ytterligare namn väntas senare i vår.

Silverskatt från vikingatiden

Silvertorget och Silvergatan anknyter till silverskatten som en majdag 1789 hittades vid torpet Glädjen som låg i området. Namnet ”Katt Anders gränd” är hämtat från bonddrängen som hittade skatten: Katt Anders Ersson från Kåttila i Älvdalen. Skatten han fann har uppskattats vara från 1000-talet och är en av de två största silverskatter från vikingatiden som någonsin hittats i Mälardalen. Silvertorget är triangelformat och kommer att ligga cirka 100 meter nordväst om Pilsborondellen. Katt Anders gränd mynnar vid Silvertorgets sydvästra hörn, medan Skattsökargränd leder från norra delen av Silvertorget förbi livsmedelsbutiken och ut på Stadsängsgatan.

Gatunamn-karta_19.4.16_till-webben
Klicka på bilden för att öppna en pdf.

Huvudstråk: Stadsängsgatan och Silvergatan

Den första etappen av Sigtuna stadsängar inkluderar bland annat byggnation av 600 bostäder samt anläggandet av en park mellan Pilsborondellen och Silvertorget. Parken har nu fått namnet Ängsparken, vilket nämnden motiverar med att området tidigare varit ängsmark. Sigtuna stadsängars huvudgata med nord-sydlig sträckning, cirka 400 meter lång, har nämnden gett namnet Stadsängsgatan. Den cirka 200 meter långa gata som ska förbinda de två stora torgen i Sigtuna stadsängar har fått namnet Silvergatan. I öst ansluter Silvergatan till Silvertorget och i väst till Sigtuna stadsängars andra stora torg som ännu inte namngetts. Stadsbussen kommer att åka in på Stadsängsgatan och stanna vid en busshållplats i korsningen med Silvergatan.

silversmycke-till-webben

Silversmycken – en del av den vikingaskatt, från 1000-talet, som år 1789 hittades inom det område som idag är Sigtuna stadsängar. Smyckena finns på Historiska museet i Stockholm.

Andra nyheter

HSB säljstartar sitt kvarter Silverskatten

Den 20 oktober är det säljstart för HSBs kvarter Silverskatten. Kl 12-14 på Gröna Ladan i Sigtuna presenterar HSB sitt projekt i Sveriges mest hållbara stadsdel. Här kan intresserade se en modell över husen, ritningar, illustrationer och prisuppgifter m.m. samt träffa...

read more

Lidl får väggar

Här får LIDL sina första väggar i massivt korslimmat trä. LIDLs nya butik väntas öppna i slutet av sommaren 2020.

read more

En liten P-skulle var det här

Just nu förstärker vi marken under det blivande parkeringshuset. Parkeringshuset byggs i sann ladugårdsanda och går iallafall just nu under namnet P-skullen. För att kunna få parkeringshuset på plats krävs en del förarbete. Marken förstärks med 14,4 km...

read more

Utvecklingen går i raketfart just nu

Det händer mycket i Stadsängarna just nu. 3500 kvm handelsyta är på gång. LIDL jobbar med grunden. Det innebär bland annat att  hälsoanläggningen WE Sigtuna närmar sig en ny och fräsch anläggning, att en delidel så småningom kan öppna i anslutning till LIDL och ett...

read more

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft

Den 29 maj vann detaljplan 2 laga kraft. Detta innebär i praktiken många roliga och spännande saker för stadsdelen. Bland annat 40 radhus och 40 villor samt 4 kvarter med flerbostäder. Gång- och cykeltunneln kan börja byggas och solfångarparkerna kan sättas upp och...

read more

Inflyttning i Stadsängarna

Så fantastiskt roligt att se de första invånarna flytta in i stadsdelen idag den 10 april 2019. Vi önskar er varmt välkomna och ser fram emot att välkomna ännu fler invånare under 2019.

read more

Sigtuna stadsängar får OS-klassad mountainbana

Nu har arbetet med att skapa en XCO - Olympisk Cross Country-bana med start och mål i Stadsängarna börjat. Tillsammans jobbar vi för att skapa en mountainbike-bana i Olympisk klass med målet att i framtiden kunna vara värd för VM i mountainbike. Sigtunas MTB-klubb har...

read more