Godsherren Johannes Karlsson av Fånö har testamenterat mark

Godsherren Johannes Karlsson av Fånö har testamenterat mark till de kristna munkar som kallar sig ”Predikarbröderna i Sigtuna”. I sitt testamente har Johannes bland annat låtit skriva: ”till predikarbröderna i Sigtuna, där han väljer sin gravplats, skänker han 30 mark...