Norra Sigtuna Stad blir Sigtuna stadsängar

Mar, 2015 Norra Sigtuna Stad blir Sigtuna stadsängar Ni känner säkert till området, norr om Pilsborondellen, som Norra Sigtuna stad. Den planerade stadsdelen utvecklas efter medborgarnas vision och sedan november 2014 heter området Sigtuna stadsängar. Namnet har,...

Invånarna är innovatörer

Mar, 2015 Invånarna är innovatörer Att lyssna är viktigt och det har aldrig visat sig tydligare än när invånarna via den visionsstyrda processen fått vara med och bestämma. Bland annat planeras idag ett helt nytt system för att ta hand om regn- och smältvatten.
Detta...

Från och med nu gör vi det gemensamt

Mar, 2015 Från och med nu gör vi det gemensamt Arbetet med att utveckla och forma Sigtuna stadsängar bedrivs från och med nu gemensamt av SigtunaHem och NCC. Tillsammans bildar parterna ett bolag där syftet är att tillsammans se till att visionsrapporten efterlevs och...