Avverkning finansierar nya skidspår

Sep, 2015 Avverkning finansierar nya skidspår Genom en kontinuerlig dialog, helt i linje med den visionsstyrda stadsplaneringen av Sigtuna stadsängar, får Sigtunaborna nya skidspår till vintern. Efter nödvändig skogsvård och en begränsad skogsavverkning visar kalkylen...