Detaljplan klar för Sigtuna stadsängar

Feb, 2016 Detaljplan klar för Sigtuna stadsängar Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun antog den 25 februari den föreslagna detaljplanen för 600 bostäder i Sigtuna stadsängar. Samtliga partier yrkade bifall till planen och framhöll stadsdelens fantastiska kvaliteter både...