Vikingaskatt ger namn åt nya gator och torg

Apr, 2016 Vikingaskatt ger namn åt nya gator och torg Alla som ska bo och vistas i Sigtuna stadsängar kan se fram emot många spännande torg- och gatunamn med historisk anknytning. För den första etappen som nu projekteras inom Sigtuna stadsängar har kultur- och...

Hållbart byggande ger markrabatt hos Sigtuna stadsängar

Apr, 2016 Hållbart byggande ger markrabatt hos Sigtuna stadsängar NCC Boende och SigtunaHem projekterar idag var sitt första bostadskvarter nära Pilsborondellen och Sigtuna stadsängars handelsområde 1:11. Marken för ett tredje bostadskvarteret i direkt anslutning...

Sveriges största äppelträd funnet i Sigtuna stadsängar?

Mar, 2016 Sveriges största äppelträd funnet i Sigtuna stadsängar? I Sigtuna stadsängar växer ett mycket gammalt äppelträd, som med sin stamomkrets på 408 cm också är ett av de största äppelträden i Sverige. Från detta träd föddes idén om att äpplet skulle vara...