Grönt ljus för Sigtuna stadsängar

Aug 2016 Grönt ljus för Sigtuna stadsängar Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fattade den 10 augusti beslutet som gör att Detaljplan 1 för Sigtuna stadsängar nu vunnit laga kraft. – Beslutet i MÖD gör att vi kan börja bygga, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för...