Medborgarforum 1 & 2

 

Gunilla Lundqvist om Sigtuna stadsängar (fd Norra Sigtuna stad) och visionsstyrd stadsplanering

 

Roland Bäcklin om Sigtuna stadsängar (fd Norra Sigtuna stad) och visionsstyrd stadsplanering

 

Omställning Sigtuna om Sigtuna stadsängar (fd Norra Sigtuna stad) och visionsstyrd stadsplanering

 

Anders Johansson om Sigtuna stadsängar (fd Norra Sigtuna stad) och visionsstyrd stadsplanering

 

Lars Björling om Sigtuna stadsängar (fd Norra Sigtuna stad) och visionsstyrd stadsplanering

 

Olov Holst om Sigtuna stadsängar (fd Norra Sigtuna stad) och visionsstyrd stadsplanering.