Svar på frågor om Sigtuna stadsängar

Här har vi samlat svar på olika frågor som vi fått sedan arbetet med Sigtuna stadsängar påbörjades. Hittar du inte alla svar du vill ha, maila gärna dina frågor till verksamhetschef Kim Hultén, kim.hulten@bonava.com

Hur många bostäder?

Totalt planeras ca 900 bostäder med både hyres- och bostadsrättslägenheter, radhus och villor. I Detaljplan 1 som redan antagits ingår 600 bostäder.

När blir första inflytt?

Under 2018 beräknas de första lägenheterna vara klara – bostadsrätter byggda av Bonava och hyresrätter byggda av SigtunaHem.

Var ligger det?

Sigtuna stadsängar ligger i staden Sigtuna, intill Pilsborondellen. 1500 meter norr om gamla Sigtunas stadskärna. Promenadavstånd till Mälaren.

Hur kommer stadsdelen att se ut?

Sigtuna stadsängar får små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenlagda gator och gränder, flera små torg samt en egen liten sjö. Flera hus blir 2-våningshus. De högsta husen får 4 våningar + vind. Redan nu kan du se den nya stadsdelen visualiserad i 3D.

Hur blir serviceutbudet?

Detaljplanen inkluderar lokaler för livsmedelsbutik, detaljhandel, restauranger, caféer, skola, fritis, vård- och omsorgsboende samt hållplatser för kollektivtrafik.

Varför hållbarhetsbonus?

Stadsdelen ska bli Sveriges mest hållbara. Utvecklare som uppfyller högt ställda hållbarhetskrav vid byggnation får därför bonus i form av en markrabatt.

När öppnar nya skolan?

Internationella Engelska skolan kommer att öppna skola, F9 i augusti 2021. Även Raoul Wallenberg förskola kommer öppna i augusti 2021. För mer information se 
Internationella Engelska skolan i Sigtuna och Raoul Wallenberg förskola.

Hur ser jag stadsdelen i 3D?

Ladda ned gratisappen Sigtuna stadsängar på App Store eller Google Play. Då kan du med en mobil eller padda se stadsdelen uppbyggd i 3D.

Hur många kommer att bo i Sigtuna stadsängar?

Det beror förstås på hur många som flyttar in i varje bostad. Totalt planeras ca 900 bostäder, så troligen blir det någonstans runt 1800 personer.

När påbörjas byggnationen?

Detaljplan 1 antogs av Sigtuna kommunfullmäktige i februari 2016. Projektering av bostäder inleddes kort därefter. Byggnation av lägenheter påbörjas sannolikt under 2017 och första inflytt beräknas bli under 2018.

Jag är intresserad av att bo i Sigtuna stadsängar. Vad gör jag då?

Du är välkommen att redan nu kontakta de företag som bygger bostäder inom Sigtuna stadsängar. Ytterligare aktörer tillkommer framöver. Gör en intresseanmälan hos var och en av dem.

Jag är utvecklare och är intresserad av markköp. Vem kontaktar jag?

Representerar du en utvecklare/exploatör? Välkommen att maila en intresseanmälan och/eller frågor till Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploateringsbolag, på mejl kim.hulten@bonava.com

Varför finns torg- och gatunamn med koppling till silver?

Många torg- och gatunamn i stadsdelen har historisk anknytning, till exempel Skattsökargränd, Silvertorget, Silvergatan och Katt Anders gränd. Silvertorget och Silvergatan anknyter till den silverskatt som 1789 hittades vid torpet Glädjen som låg i området. Namnet ”Katt Anders gränd” är hämtat från bonddrängen som hittade skatten: Katt Anders Ersson från Kåttila i Älvdalen. Skatten han fann uppskattas vara från 1000-talet och är en av de två största silverskatter från vikingatiden som någonsin hittats i Mälardalen. Delar av silverskatten finns idag på Historiska museet i Stockholm.

Varför ett äpple i logotypen?

Logotypen har inspirerats av ett unikt äppleträd som växer i stadsdelen. Runt stammen mäter trädet 408 cm, vilket gör det till ett av Sveriges absolut största äppelträd. Trädet grodde från en kärna för ungefär 200 år sedan och representerar en egen äppelsort som sedan mars 2016 heter ”Sigtuna Sur”, beskriven och namngiven av Pomolog Mattias Iwarsson. 

Var byggs de första flerbostadshusen?

De första kvarteren som bebyggs blir med största sannolikhet 1:13, 1:14 och 1:15. De ligger alla intill Silvertorget och nära Pilsborondellen. Se karta.

Blir det både lägenheter och småhus?

Ja, Sigtuna stadsängar blir en variationsrik stadsdel med både hyres- och bostadsrättslägenheter, radhus och villor. Dessutom planeras för bland annat butiker, restauranger, caféer, skola, förskola, fritis, vård- och äldreboende.

När är stadsdelen färdigbyggd?

Sigtuna kommun, Bonava och SigtunaHem ser uppbyggnaden av området som ett långsiktigt engagemang över minst 15 år. Sigtuna stadsängar beräknas därför vara helt färdigbyggd någon gång i början av 2030-talet.

Vad är visionsstyrd stadsplanering?

Visionsstyrd stadsplanering är en planprocess som ger invånare konkreta möjligheter att vara med och utforma stadsplaneringen. Genom visionsstyrd stadsplanering har Sigtuna stadsängar tillvaratagit åsikter och idéer som inkommit bland annat under särskilda medborgarforum med stadens invånare, visionsworkshops med kommunens politiker och tjänstemän, samt under en särskild dag för Sigtuna stadsängar.

Hur stort är Sigtuna stadsängar?

Sigtuna stadsängar täcker ett område på 330 000 kvm (33 Ha).

Finns det flera detaljplaner för Sigtuna stadsängar?

Sigtuna stadsängar är uppdelat i tre detaljplaner. Detaljplan 1 är den i särklass största och antogs av Sigtuna kommunfullmäktige i februari 2016. Detaljplan 1 inkluderar etapp 1:1 till 1:6 (se karta) med bland annat 600 bostäder, vård- och äldreboende samt livsmedelsaffär. Detaljplan 2 beräknas bli antagen i slutet av 2016 och innehåller bland annat ett 50-tal sjövillor, ett 40-tal radhus, några flerbostadshus och en skola. Processen med att få Detaljplan 3 antagen är ännu inte formellt påbörjad.

Vilka ligger bakom utvecklingen av den nya stadsdelen?

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av stadsdelen Sigtuna stadsängar. Bolaget bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och Sigtuna kommun via det kommunalägda bostadsföretaget SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare med verksamhet i åtta länder; Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Lettland och St. Petersburg i Ryssland. SigtunaHem äger och förvaltar över 4 600 hyresrättslägenheter. Bonava och SigtunaHem har för avsikt att bygga merparten av alla kvarter i stadsdelen men betydande delar kommer också att säljas till andra utvecklare.

Har Sigtuna stadsängar vunnit ett hållbarhetspris?

Ja, hösten 2014 vann Sigtuna stadsängar ”The Sweden Green Building Award” vid Building Sustainability SGBC14 som är Nordens största konferens om hållbart byggande. Utmärkelsen delas ut av Sweden Green Building Council för att belöna de bästa projekt som certifierats det gångna året och premiera organisationer som arbetar med hållbart byggande i Sverige.

När påbörjas detaljplan 2?

Stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun inledde i april 2016 arbetet med detaljplan 2 för Sigtuna stadsängar. Arbetet pågår i samarbete med Sigtuna stadsängar Exploaterings AB och inom detaljplanen ingår bland annat en ny kommunal skola samt en förskola. Arbetet med detaljplan 2 är prioriterat. Tyvärr har detaljplan 2 blivit försenad. Efter detaljplanen varit ute på s.k. granskning för allmänheten ska Sigtuna kommun sammanställa synpunkter och göra ev justeringar av detaljplanen. Detaljplan 2 antogs av kommunfullmäktige i januari 2019.