Välkommen till Sigtuna stadsängar

Representerar du en utvecklare som är intresserad av byggbar kvartersmark inom Sigtuna stadsängar? Välkommen att kontakta Kim Hultén eller Daniel Engberg. De jobbar alla för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som leder utvecklingen av stadsdelen.

Kim Hultén

Verksamhetschef

Martin Jansson

Land Acquisition Specialist

Bengt Hallbäck

Fastighetschef