Den 15 juni kom så äntligen skylten om torpet Sorgen upp. Bosse Jansson (på bilden) och numera avlidne Göran Sundqvist har efter gediget forskande givit oss mycket information om den historia som går att avläsa på den plats där vi idag bygger och förädlar Sveriges mest hållbara stadsdel. Det är med glädje vi tar del av historiska berättelser och fynd från tidigare århundraden. Vi hoppas också att vi med den här sortens information både via skyltar på viktiga platser samt via hemsida och andra moderna informationskanaler kan sprida lite kunskap om Sigtuna och specifikt det som en gång fanns i vår stadsdel och hur människor levde här då. Nedanför bilden kan du läsa texten som finns på skylten i sin helhet.

Torpet Sorgen

1827 är första gången torpet Sorgen går att finna på en karta.
En tegelhög funnen vid det 200-åriga äppelträdet i Stadsängarna vittnar om att en bostad har börjat byggas eller helt färdigställts på denna plats.

I en husförhörsbok från 1828 går det att läsa att arrendatorn i Sorgen Erik Gustafsson med son och piga inkvarterades hos kvartersmästare Bohlin i Malmkvarteren.  Detta tyder på att Erik Gustafsson bodde på Malmen och att det troligtvis inte fanns någon bostad vid Sorgen.

På en karta från 1830 går det att se att de finns en byggnad uppförd vid Sorgen dock förtäljer inte historien om det rör sig om en liten lada eller mindre boning. 
Man har utan framgång sökt efter en s.k. källargrop. Odlingsmarken här är relativt stor och kallas i sidotexten för Glädjekärret. Detta kärr är förmodligen en våtmark på gärdet och vi kan utgå från att det sannolikt innebar problem att odla.

I 1830 års husförhörsbok framkommer att arrendatorn Erik Gustafsson sa upp arrendet och flyttade från staden och senare kartor visar ett öde Sorgen utan byggnad.

Nästan 200 år senare, år 2015, anlitas en pomolog (expert på äpplen) som försiktigt beskär trädet och tar 30 sticklingar som idag står på tillväxt för att senare planteras i Sigtuna stadsängar. Pomologen har åldersbestämt trädet att vara minst 200 år och stammen mäter 408 cm i omkrets. Således kan vi konstatera att trädet är av en tålig sort men med en äppelsort som dessvärre är mycket sur, därav namnet Sigtuna Sur.