Nu börjar värmecentralen i Stadsängarna att komma på plats.
Efter månader av borrningar och förberedelser för installation av solceller, bergvärmepumpar, luftkollektorer och ett lågvärmenät har väggarna för själva
värmecentralbyggnaden nu monterats.
I mars beräknas byggnaden vara färdigbyggd. Den fina och slutliga fasaden kommer dock vara på plats först till sommaren.
I värmecentralen ska fyra större värmepumpar och biooljepannor installeras.