Hur förklarar vi något helt unikt? Jo vi börjar från början.
Sigtuna stadsängar – Sveriges mest hållbara stadsdel måste tänka om, måste tänka nytt, måste tänka hållbart.
Med E.ONs hjälp och kunnande får Stadsängarna en helt unik värmecentral som vi är oerhört stolta över.

Hur funkar den här anläggningen då och måste man verkligen springa ett maratonlopp för att får värme och varmvatten? Nej inte riktigt.

Stadsdelen förses med värme och varmvatten av värmecentralen som har ett antal geopumpar eller bergvärmepumpar som det också heter.

Därtill borras 120 stycken borrhål rakt ned i marken. Samtliga hål borras 350 meter ned i mark och berg. Alltså finns det 4,2 mil borrade hål i Stadsängarna mellan Stadsängsgatan och väg 263 norr om rondellen samt under intilliggande parkeringsytor – Ett Maratonlopp av borrhål med andra ord.

Värmepumparna tar värme ur berget och på taket av anläggningen finns ett varmluftsaggregat som under sommarhalvåret tar till vara på varm luft som sedan lagras och sparas i berget till vinterhalvåret för att värma upp bland annat bostäder och andra verksamheter i stadsdelen.

För ev. driftstopp finns en biooljepanna som drivs av biologisk olja. Som en back-up helt enkelt om något skulle gå sönder eller om det skulle bli köldrekord.

Utöver detta finns även en tank som fungerar som en termos. Så när det är högtryck på varmvatten i stadsdelen rycker termosen in och ser till att vattnet räcker till alla då behovet är som störst exempelvis på morgnar. När sedan behovet avtar på dagen så fylls termosen på med vatten för att kunna användas på samma sätt när alla kommer hem från jobb och skola.

Värmecentralen drivs av el därav har de parkeringsytor som ligger invid väg 263 försetts med solceller. Dessa förser centralen med 134 000 kWh per år. Utöver detta har många av husen i Sveriges mest hållbara stadsdel solceller- och eller solfångare på sina tak. Dessa kan sälja överbliven el eller varmvatten vidare till eloperatör eller Värmeanläggningen i stadsdelen.

Som stadsdel är vi stolta över att presentera en helt unik anläggning i Stadsängarna.