Variationsrik småstadsidyll i Sveriges äldsta stad
– nära till natur och service

Att bo i Sigtuna stadsängar ger dig småstadens alla fördelar kombinerat med behagliga pendlingsavstånd till både Arlanda (ca 17 km), Uppsala (ca 35 km) och Stockholm (ca 45 km).

Sigtuna är Sveriges äldsta stad och Sigtuna stadsängar ligger i ett anrikt, historiskt område med bevarade dokument ända sedan 1100-talet. Historien har varit viktig vid planeringen av Sigtuna stadsängar och stadsdelen kommer att präglas av små, trevliga kvarter, fint planterade parker, varierande bygghöjder, stenläggningar, cykelbanor, mjuka löparspår, påkostad gatubelysning och en centralt placerad dagvattensjö med fin skridskois vid rätt väderlek.

Småstadsidyllen Sigtuna stadsängar blir en variationsrik stadsdel för alla åldrar.
Sigtuna stadsängar blir en variationsrik stadsdel för alla åldrar. Stadsdelen får både hyres- och bostadsrätter, villor och radhus – i kombination med bland annat restauranger, butiker, F6-skola med tre parallella klasser, fritids och äldreboende.

Promenadavstånd till skog och sjö

I Sigtuna stadsängar har du stora vackra skogsområden precis runt knuten och ett behagligt promenadavstånd både till Mälaren och gamla Sigtuna stadskärna. Äpplet som har blivit en symbol för Sigtuna stadsängar är hämtat från ett enormt äppelträd som växer i området. Med sin stamomkrets på 408 cm är Sigtuna stadsängars äppelträd kanske Sveriges största.

I Sigtuna stadsängar har du stora vackra skogsområden precis runt knuten och ett behagligt promenadavstånd både till Mälaren och gamla Sigtuna stadskärna.

I Sigtuna stadsängar försöker vi bevara naturen. Vi kommer att på ett varsamt sätt skapa parker som levandegör stadsdelen genom att behålla naturen och samtidigt jobba med den för att kunna skapa platser för lek, umgänge och avkoppling. Exemplet nedan är Torparängen. Här bevarar vi vårt historiska äppelträd och kompletterar med plantor som vi tagit från vårt träd och skapar på så sätt en liten äppellund. Mycket av naturen bibehålls som den är men vi adderar med ett utbud av aktiviteter som i denna park exempelvis parkour.

Prisbelönt för hållbarhetsarbete

Sigtuna stadsängar har som målsättning att bli Sveriges mest hållbara stadsdel och har vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”. Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog, en så kallad visionsstyrd stadsplanering, där Sigtunabor i alla åldrar varit med och idéarbetat kring utformningen av den nya stadsdelen – ett viktigt arbete som bidragit till att Sigtuna stadsängar kommer att vara en miljösmart, levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på.

Unik närvärmelösning tillsammans med E.ON

Med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät för värmedistributionen skapar Sigtuna stadsängar och E.ON en av Sveriges mest hållbara stadsdelar.
I bygget av Sigtuna stadsängar skapas en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Många sommardagar ger solfångarna dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas senare under vinterhalvåret.

Namn med koppling till vikingatiden

Sigtuna stadsängar får många spännande torg- och gatunamn med historisk anknytning. Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun har bland annat beslutat om namnen Skattsökargränd, Silvertorget, Silvergatan, Katt Anders gränd, Ängsparken och Stadsängsgatan. Silvertorget och Silvergatan anknyter till den silverskatt som år 1789 hittades i området. Namnet ”Katt Anders gränd” är hämtat från Katt Anders Ersson från Kåttila i Älvdalen – bonddrängen som hittade skatten. Skatten uppskattas vara från 1000-talet och är en av de två största silverskatter från vikingatiden som någonsin hittats i Mälardalen. Delar av Katt Anders silverskatt finns idag på Historiska museet i Stockholm.

Sigtuna stadsängar blir en välkomnande stadsdel med många sociala rum i utomhusmiljön. Karta
”Sigtuna stadsängar blir en välkomnande stadsdel med många sociala rum i utomhusmiljön. Mycket bra har kommit av medborgardialogen. Den har påverkat planeringen av Sigtuna stadsängar och till exempel bidragit till en stark historisk förankring med en intressant och varierad stadsbild, en ny och centralt placerad sjö, träningsspår med elljus som löper genom skog och stad, en ny skola och en rejäl livsmedelsaffär.”
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur