Om cirka 15 år beräknas Sigtuna stadsängar vara helt färdigbyggd

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtunas nya stadsdel Sigtuna stadsängar. Bolaget bildades 2015 av Bonava (dåvarande NCC Boende) och det kommunalägda bostadsbolaget SigtunaHem.

I början av 2016 antogs Detaljplan 1 av Sigtuna kommunfullmäktige. Planen innehåller bland annat 600 bostäder samt lokaler för butiker och restauranger. Kort därefter påbörjade Bonava och SigtunaHem projektering av bostadsbyggnation.

Sigtuna stadsängars första anbudstävling gällande byggklar mark utlystes under kvartal 2, 2016. Samtidigt påbörjades projekteringen av infrastruktur som gator, torg och VA-ledningar.

Under andra halvåret 2016 väntas Detaljplan 2 bli antagen, innehållande bland annat en skola, ett 50-tal sjövillor, ett 40-tal radhus och ytterligare flerbostadshus.

Byggnation av bostadsrättslägenheter och hyresrättslägenheter påbörjas under 2018 och året därpå sker första inflytt. En ny F6-skola inom Sigtuna stadsängar ska byggas och beräknas stå klar för skolstart till höstterminen 2020 eller 2021.

Sammantaget beräknas Sigtuna stadsängar få cirka 900 nya bostäder. Under tidigt 2030-tal beräknas Sigtunas nya stadsdel vara helt färdigbyggd.

Se även Framåtblick på startsidan.