Nu är står det klart. Hösten 2019 flyttar Sigtuna Vårdcentral in i Sigtuna stadsängar. Vårdcentralen blir lokalhyresgäst i SigtunaHems kvarter Silverskatten och beräknas kunna öppna sin verksamhet i nybyggda lokaler december 2019.

Sigtuna vårdcentral kommer att bedriva sin verksamhet i bottenplan, i lokaler som fördelas på två huskroppar. Den totala ytan som vårdcentralen hyr är cirka 350 kvadratmeter. Vårdcentralen kommer erbjuda husläkarmottagning, sköterskemottagning, företagshälsovård, hemsjukvård och ett helt batteri andra tjänster inom hälsa och sjukvård.

Läs mer här.