Illustration över Lidls nya konceptbutik. LINK Arkitektur

Kraven på den nya handelsplatsen har varit tuffa. Efter en markanvisningstävling har Sigtuna stadsängar beslutat att Lidl etablerar butik enligt ett nytt koncept.
Lidl uppfyller de hårt ställda miljö- och hållbarhetskrav som stadsdelen satt upp med sitt nya koncept.
Därtill kommer även en förstklassig delikatessbutik med saluhallskaraktär att komplettera Lidls utbud vilket också var ett av de önskemål som framkom vid medborgardialogen med invånarna i Sigtuna.

Sigtuna stadsängar bygger på en process där dialogen med invånarna varit A och O. Därför är vi inte förvånade att vi fått många frågor gällande val av livsmedelsaktör. Många är positiva men en del tveksamma. Vanliga frågor och uppfattningar är att:
– man inte kommer att kunna handla svenska varor
– man inte kommer att kunna handla ekologiskt
– Lidl inte är en livsmedelskedja som har ett hållbarhetsfokus
– Lidl enbart fokuserar på låga priser och därmed brister i kvalitet

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB har valt Lidl med övertygelse om att denna etablering kommer att gynna Sigtuna. För att tydliggöra lite kort vad boende i Sigtuna kan förvänta sig av Lidls nya och fina butik i Sigtuna stadsängar följer här lite information.

Svenska och närproducerade varor
I Lidls sortiment finns kvalitetskött från svenska gårdar, svenska mejerivaror, nygräddat bröd och dagsfärska grönsaker och frukter. Faktum är att 42% av Lidls leverantörer är svenska.

På Lidls hemsida går det att läsa mer om flera av de gårdar och odlare som levererar till butikerna. Därtill innebär etableringen också att Sigtunaborna får en delikatessbutik av mycket fin kvalitet med ett sortiment som kompletterar butikens.

Miljömärkta eller etiskt märkta varor
Lidl har minst en ekologisk vara inom varje relevant produktkategori. Utbudet utvecklas ständigt det tillkommer kontinuerligt ekologiska och rättvisemärkta varor och Sigtuna stadsängar kommer självklart att verka för att det blir än fler varor.

Priser och kvalitet
Lidls affärsidé är varor av högsta kvalitet till lägsta möjlig pris. Sigtuna stadsängar bygger på en idé om att vi ger markrabatter till de som bygger efter de mest hållbara principerna.

Att Lidl har en bra prisbild beror på att deras affärsmodell bygger på kostnadseffektivitet och resurssnålhet. Lidl menar att ett lågt pris och ett ambitiöst hållbarhetsarbete går hand i hand och deras uttalade vision är att bli branschledande inom både miljö och socialt ansvar.

Lidl och hållbarhet
Lidl vill vara i framkant gällande bra mat, smarta lösningar och hållbarhet. Exempel på hur Lidl leder utvecklingen inom hållbarhetsområdet är att tre av deras nyaste butiker fått högsta betyget, Outstanding, av den världsledande miljöcertifieringen BREEAM. Vilket också är det certifieringssystemet som är grunden till Sigtuna stadsängars unika hållbarhetsnivåer och hela den visionsbaserade medborgadialogen. Byggnaden i Sigtuna stadsängar planeras enligt det nya konceptet och ska naturligtvis nå högt på BREEAMs certifieringsskala.

Utöver det så klimatkompenserar Lidl för sin verksamhet och använder förnybar el.

Lidls sortiment
Lidl utökar ständigt sitt sortiment som idag består av närmare 2000 artiklar.
I och att Lidl finns i så många länder köper Lidl in utvalda delikatesser från t.ex. Grekland, Italien, Spanien och Frankrike av hög kvalitet som livsmedelskedjan kan erbjuda under egna varumärken till bra priser.

En svensk livsmedelsbutik
Lidls nya koncept, som är det som är aktuellt i Sigtuna stadsängar, är en uppgradering av butiksupplevelsen där också fokus ligger på ett mer hållbart produktutbud och en attraktiv butik. En anpassning för att bättre motsvara svenska konsumenters önskemål vad gäller sortiment och kundupplevelse. Lidls förslag innehåller rymd, naturmaterial, naturligt ljusinsläpp för att skapa en så attraktiv handelsbyggnad som möjligt.

Transporter
100% av Lidls transporter körs med förnybara eller mer klimatsmarta drivmedel. För att minimera miljöpåverkan ytterligare återvinner Lidl sedan 2010 allt avfall från centrallagren som blir till bränsle i Lidls alla butiker. Lidl har endast en leverans per dag till alla sina respektive butiker vilket för Sigtuna stadsängar innebär minskade transporter med tunga fordon vilket ur ett miljöperspektiv känns viktigt men även ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Varför blev det Lidl?
Sigtuna stadsängar har haft en dialog med många aktörer om etablering i stadsdelen och alla har inkommit med spännande förslag. Men det är många aspekter som ska vägas in i en etablering av den här storleken. Hållbarhet, förmåga att bygga och etablera en handelsbyggnad enligt invånarnas önskemål, trafiksituation, möjlighet till saluhall med delikatess m.m. Sigtuna stadsängar valde Lidl och är övertygade om att de kommer att göra ett bra jobb för att tillgodose Sigtunaborna med en handel som kompletterar.

Frågor om etableringen
Sigtuna stadsängar kommer inom kort tillsammans med Lidl att bjuda in till mer information om etableringen där många av de frågor vi fått kommer att besvaras.

Vi kommer också att tillsammans med Lidl och ett antal av de aktörer som bygger bostäder i stadsdelen finnas på plats lördag den 9 september då Sigtuna stadslopp äger rum. Det är ett ypperligt tillfälle att träffa oss och fråga om stadsdelens utveckling, säljstarter, preliminära inflyttningsdatum, gestaltning, hållbarhetsarbete, energilösningar, handel och livsmedel m.m. Välkomna till Stora torget till höger om scenen.

För frågor gällande Lidl i Sigtuna stadsängar går det bra att maila till sigtuna@lidl.se

Kort om BREEAM
– BREEAM Outstanding är en av världens tuffaste standarder för hållbart byggande.
– BREEAM är idag ett av värdens mest väletablerade system för att bedöma, betygsätta och intyga hållbarheten på byggnader. Byggnader kan certifieras Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.
– Certifieringen togs fram i Storbritannien i början av 90-talet. BREEAM har utvecklats och upprätthålls av ett oberoende forskningsinstitut.

För ytterligare information om BREEAM

Länk till pressmeddelandet.