Stadsdelen för dig som gillar medskapande, aktivitet och en hållbar utveckling

I Sigtuna stadsängar skapas nu Sveriges mest hållbara stadsdel. Sigtuna stadsängar blir en levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på.

Så jobbar vi proaktivt

Idé från medborgare: bygg en sjö

I en naturligt låg del av stadsdelen skapas en strategiskt placerad dagvattensjö. Sjön ger en vacker vattenspegel sommartid, en central plats för skridskoåkning vintertid, bidrar till fågellivet samt möjliggör en naturlig reningsprocess av det regnvatten som faller på stadsdelens hustak och gator.

Vår vision för Sigtuna stadsängar

”Under medborgardialogen framfördes idén att återskapa den sjö som en gång fanns i området. Riksantikvarieämbetet har dokumenterat resterna av ett gammalt båtvrak från vad som senare blev känt som Ragvaldsboträsk. Snart kommer en fin liten sjö att byggas i den här naturliga fördjupningen. Ragvaldsbosjön ska kantas av bland annat sjövillor, gångstråk och löparbana.”
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur

Moderna motionsspår genom stadsdelen

I samarbete med Sigtunas orienteringsklubb har vi lagt om och förlängt skidspåren inom området så att de blir en integrerad del av stadsdelen. Inkomsterna från en nödvändig skogsavverkning finansierar ett 3 km långt och 7 meter brett dubbelriktat skid- och löparspår. I hela sin sträckning får spåret en mjuk konstbeläggning, som den snöfria delen av året underlättar löpträning och jogging. Det nya spåret kompletterar de mer traditionella skid- och motionsspår som finns i omgivningarna. Utanför spåret byggs dessutom en separat väg för alla som vill promenera eller rasta sina hundar.

Markrabatt för hållbarhet, karta över Sigtuna stadsängar

Markrabatt för hållbarhet

För att ge stadsdelen en hög nivå inom hållbarhet erbjuds en hållbarhetsbonus vid all markförsäljning. Bonusen ges i form av en markrabatt till de utvecklare som uppfyller vissa krav på hållbarhet vid byggnation. Sammantaget finns krav inom 18 olika områden, i tre hållbarhetsnivåer. Exempelvis; låg energianvändning, dialog med boende inför byggnation, återbruk eller återvinning av byggavfall, stärkt ekologi genom aktiva växtval, byggnation med solceller på tak, certifiering enligt miljöledningssystem och så vidare.

”Sigtuna stadsängar vann hållbarhetspriset The Sweden Green Building Award som ett resultat av vårt arbete med visionsstyrd stadsplanering. Som arkitekt träffade jag personligen över 600 sigtunabor under våra utställningar och föreläsningar. Medborgarnas synpunkter och idéer är viktiga i arbetet med att skapa en hållbar stadsdel och har bidragit till den här framgången.”
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur

Varierande och spännande gatubild

Gestaltningsprogrammet för Sigtuna stadsängar bygger på kvaliteter och värden som finns i gamla Sigtuna och sträcker sig tillbaka till medeltiden. På den tiden började Sigtuna få sina många långsmala tomter. Den smala sidan av tomterna vette mot gatan, vilket bidrog till en trevlig och varierad stadsbild. Sigtuna stadsängar är planlagd på ett liknande sätt, med arkitektonisk variation var 12-14 meter längs gatorna, vilket ger en levande stadsbild. För att ytterligare förstärka den hemtrevliga känslan är husen placerade så att tomtgränsen mot gatan slutar endast 1 meter från husväggen. Strategin med hus utan förgårdsmark möjliggör smalare gator ­– vilket bidrar till en intim gatubild. Då smalare gator kostar mindre att anlägga frigörs också kapital som kommer att användas på trivseldetaljer, som exempelvis påkostad gatubelysning, stenläggning, växter och olika utsmyckningar av det offentliga rummet.

Bild på Sigtuna

Förankring i Sigtunas 1000-åriga historia

Alla som ska bo och vistas i Sigtuna stadsängar kan se fram emot många spännande torg- och gatunamn med historisk anknytning. Sigtuna stadsängar har i samarbete med kultur- och fritidsnämnden beslutat om namn som Skattsökargränd, Silvertorget, Silvergatan och Katt Anders gränd. Namnen anknyter till silverskatten som år 1789 hittades i området. Katt Anders var bonddrängen som hittade silverskatten som har uppskattats vara från 1000-talet – en av de två största silverskatter från vikingatiden som någonsin hittats i Mälardalen.

Karta med gatunamn för Sigtuna stadsängar

”Med Sigtuna stadsängar skapar vi ett slags Sigtuna 2.0. Sigtuna är Sveriges äldsta stad och vi har hämtat mycket inspiration från stadens fina historia. På medeltiden när Stora Gatan växte fram blev till exempel tomterna väldigt långsmala för att alla skulle få en liten gräns mot gatan där kommersen bedrevs. Det här återskapar vi i modern tappning inom Sigtuna stadsängar: Det blir gott om vindlande gator och rejäl variation i husfasaderna var 12:e meter.”
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur

Vår vision är att skapa en ny stadsdel:

  • där vägar korsas, möten sker och det sociala rummet står i fokus
  • som växer i samklang med invånarna och naturligt anpassar sig till omgivningen
  • för den moderna familjen som sätter värde på medskapande, aktivitet och en hållbar utveckling.

”Vi ska inte stjäla kraften från en annan del av Sigtuna utan se till att Sigtuna stadsängar kompletterar det som redan finns.”
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur 

Det här är ett unikt samhällsbyggnadsprojekt som bygger på invånarnas delaktighet redan från första penndraget. Samarbetet mellan Sigtuna kommun och NCC Boende visar att det är möjligt, och förhoppningsvis kommer fler att följa efter.
Lars Bryntesson, Kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun

”Bonava bygger för människor och därför måste vi låta människor komma till tals. Sigtuna stadsängar är ett pilotprojekt men jag är övertygad om det här är framtidens sätt att bygga. Varje plats är unik och vi måste bygga därefter.”
Kim Hultén, projektchef Bonava

Intresserad av byggbar mark?

Är du intresserad av Sigtuna stadsängar som företrädare för en utvecklare/exploatör.
Gör en intresseanmälan.