Sveriges kanske största äppelträd växer i Sigtuna stadsängar

Inom stadsdelen finns ett unikt äppelträd som med sin stamomkrets på 408 cm är ett av de allra största i Sverige. Pomologer undersökte trädet på ett tidigt stadium och då trädet visade sig representera en tidigare okänd äppelsort kontaktades bryggeriföretag för att eventuellt skapa en helt ny cider med hjälp av äppelsorten. Det unika med vårt stora träd ledde till att just äpplet har blivit en symbol för Sigtuna stadsängar. Det finns numera även i vår logotype. Sedan april 2016 heter den nyupptäckta äppelsorten ’Sigtuna Sur’, beskriven och namngiven av Pomolog Mattias Iwarsson.

Vad är pomologi?

Pomologi är läran om de genom odling framtagna trädfrukterna, främst äpplen och päron, men även alla övriga odlade frukt- och bärsorter. Ordet pomologi kommer från latinets ”pomum” (frukt) och grekiskans ”logos” (ord). En av Sveriges största pomologer var Professor Carl G. Dahl, född 1875 och utbildad vid Uppsala Universitet. Dahl är bland annat känd för sin mycket omfattande pomologiska boksamling (110 hyllmeter) med skrifter från år 1538 till 1959 som han testamenterade till Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet.

Intresserad av byggbar mark?

Är du intresserad av Sigtuna stadsängar som företrädare för en utvecklare/exploatör.
Gör en intresseanmälan.

Bostad i Sigtuna?

Intresserad av att flytta till Sigtuna stadsängar framöver?
Se vilka som bygger bostäder i stadsdelen.

Äppelträd i Sigtuna

Pomolog Mattias Iwarsson vid Sigtuna stadsängars unika äppelträd som växer i området sedan början av 1800-talet. Trädet är ett av Sveriges största och representerar en helt egen äppelsort.