Lev, njut, bo och verka

Studenter besökte Stadsängarna

Tree icon Aktiviteter

Blivande byggnadsingenjörer besökte Stadsängarna

Som stadsdel har vi tagit emot besök från andra kommuner och länder som varit nyfikna på vårt hållbarhetstänk. Men roligast var att  ta emot 90 studenter från Uppsala universitet som besökte Stadsängarna för att lära sig mer om hållbar stadsplanering. Därtill tittade de på villatomter som de ska designa hus på som en studieuppgift. Kul att kunna vara med och inspirerar och visa stadsdelen och förhoppningsvis bidra till att nästa generations ingenjörer och arkitekter designar och bygger än mer hållbart.

Tree icon Bo

Stadsängarna välkomnar JM

JM ska bygga kvarter i Sigtuna stadsängar

JMs kvarter kommer att präglas av vackra övergångar och fina detaljer med utvalda ”ton i ton”-kulörer på fasader, samt på puts och fönsteromfattningar, där omsorg läggs på de markerade entrépartierna. Kvarteret utformas med inspiration från klassisk arkitektur och Sigtunas äldre stadskärna.

– Det är glädjande att JM beslutat sig för att utveckla ett kvarter i Stadsängarna. Vi har en bra variation av kvarter vilket berikar stadsdelen. Att det dessutom är flera olika utvecklare adderar till den variationen. Det innebär också att vi i stadsdelen kan erbjuda ett antal olika boendeformer vilket jag är övertygad om bidrar till en attraktiv, spännande och konkurrenskraftig stadsdel säger Kim Hultén, verksamhetschef, Sigtuna stadsängar Exploateringsbolag

Byggstart beräknas till 2024 och första inflyttning till 2025.

– JM är glada att vara tillbaka i Sigtuna kommun. Sigtuna Stadsängar är en stadsdel med höga hållbarhetsambitioner och varierat bostadsutbud där JM bidrar med bådadera, säger Per Johansson, Regionchef, JM Region Öst.

 

Arkitekturpris till kvarter i Stadsängarna

Tree icon Bo

Gretas glänta vann årets arkitekturpris

Grattis Gretas glänta till årets arkitekturpris.

Med motiveringen ”Bostadskvarteret som är det första i Sigtuna stadsängar visar genom en hög arkitektonisk nivå i linje med Sigtuna kommuns vision för området. Stor variationsrikedom i färg, material och form skapar en dynamisk variation. Det är ett kvarter med en stark identitet som hämtat inspiration från Sigtuna gamla stadskärna. Butikslokalerna som vänder sig mot Silvertorget bidrar till spontana möten i en levande stadsdel. Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna” kammade det första kvarteret i Stadsängarna, Gretas glänta, hem arkitekturpriset 2022.

Arkitekturpriset 2022

Nytt spännande kvarter i Stadsängarna

Tree icon Bo

Höskullen

SigtunaHem planerar nu för  fler bostäder med omtanke i Sigtuna stadsängar.

Höskullen kommer erbjuda cirka 80 bostäder som kommer erbjuda bekvämt lägenhetsliv med villakänsla med en variation av ettor upp till stora femrummare.

 

Höskullen - SigtunaHem

Nytt o modernt men med hänsyn till historien

Tree icon Uncategorized

Nytt o modernt men med hänsyn till historien

Sigtuna stadsängar är en ny, modern och Sveriges mest hållbara stadsdel.

Men det är också en stadsdel där Exploateringsbolaget tillsammans med sakkunniga och engagerade invånare har försökt lära sig om historien bakom platsen och också på olika sätt värna om den.

Bland annat har namngivningen i stadsdelen tagit hänsyn till platsen och dess historia.

En stadsdel med historia

Vinter = skidor

Tree icon Aktiviteter

Nu drar snart skidsäsongen igång

Det finns otaliga exempel på hur man i Sigtuna stadsängar har valt att göra saker och ting på ett lite annorlunda sätt men gemensamt för alla idéer och beslut är ett enda ord – Dialog.

Som exempel kan bland annat nämnas det skidspår som idag finns i Sigtuna i anslutning till Stadsängarna. Tidigt hade Sigtuna stadsängar en dialog med Sigtuna orienteringsklubb gällande hur man på bästa sätt skulle bibehålla och kanske till och med förbättra möjligheten till ett rikt friluftsliv när stadsdelen Sigtuna stadsängar utvecklades. Resultatet är Äppelspåret. Ett spår som inte hade existerat utan samarbete både vad gäller planering, arbete och förenade insatser.

Äppelspåret är 3 km långt och cirka 8-10 meter brett, lättåkte då varje uppförsbacke följs av ett utförslöp. Spåret börjar bakom Hällsbostugan.
Nu väntar vi bara på snö så är det bar å åk.

 

 

Skidspar.se

Gedigen visionsprocess bakom stadsdel och kvarter

Nytt radhusprojekt i Älvringen

Tree icon Bo

Nytt projekt i Stadsängarna

Arkitektritade radhus belägna i Älvringen. Försäljningen är påbörjad på dessa friköpta radhus om 130 kvm med takterrass och underhållsfri cederträfasad. För mer information kontakta @fastighetsbyrånsigtuna.

 

 

Vi bygger hem i Stadsängarna

En aktiv stadsdel

Tree icon Aktiviteter

Aktiviteter i Sigtuna stadsängar

Att ha en möjlighet till aktiviteter och en god fritid där man lever och bor tror vi är viktigt.

I stadsängarna tar vi hand om den plats vi har. Bland annat nyttjar vi skogen vi har runt hörnet genom att bidra med skidspår och MTB-bana.

Vi bygger in aktivteter som folk efterfrågar såsom, träning i olika former samt platser för möten runt om i stadsdelen.

 

 

Aktiviteter i Sigtuna stadsängar

Instagram

Sigtuna stadsängar Instagram
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
Apple icon

Kontakt

My News Desk