Eva bor i Stadsängarna

Sigtuna stadsängar ligger centralt placerat i Stockholm–Mälardalen, en framtidsregion med en mycket god arbetsmarknad och utmärkta kommunikationer. Från Sigtuna stadsängar till Arlanda flygplats tar det ca 15 minuter med bil och stadsdelen erbjuder nära pendlingsavstånd till både Uppsala (ca 35km) och Stockholm (ca 45 km).

 

Hållbarhet

I Sigtuna stadsängar finns i stort sätt alla boendeformer. De bostadsutvecklare som bygger hem i stadsdelen följer väl tilltagna hållbarhetsprinciper som grundar sig i BREEAM. BREEAM är ett miljöcertifieringssystem och är Europas mest spridda och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Sedan 2013 är det Sweden Green Building Council den svenska versionen av BREEAM-SE.

 

Invånarna arkitekterna

Då hela stadsdelen grundar sig i en visionsstyrd stadsutvecklingsprocess har invånarna varit högst delaktiga i planeringen av stadsdelen.

 

Utvecklarna tar över stafettpinnen – bygger invånarnas vision

Nu är det utvecklarna som realiserar det invånarna kom fram till i den visionsstyrda stadsutvecklingsprocessen. Detta gör utvecklarna efter högst ställda hållbarhetskrav på byggandet i stadsdelen.

 

Gestaltning

Gestaltningsprogrammet för Sigtuna stadsängar bygger på kvaliteter och värden som finns i gamla Sigtuna och sträcker sig tillbaka till medeltiden. På den tiden började Sigtuna få sina många långsmala tomter. Den smala sidan av tomterna vette mot gatan, vilket bidrog till en trevlig och varierad stadsbild. Sigtuna stadsängar är planlagd på ett liknande sätt, med arkitektonisk variation var 12-14 meter längs gatorna, vilket ger en levande stadsbild. För att ytterligare förstärka den hemtrevliga känslan är husen placerade så att tomtgränsen mot gatan slutar endast 1 meter från husväggen. Strategin med hus utan förgårdsmark möjliggör smalare gator ­– vilket bidrar till en intim gatubild. Då smalare gator kostar mindre att anlägga frigörs också kapital som kommer att användas på trivseldetaljer, som exempelvis påkostad gatubelysning, stenläggning, växter och olika utsmyckningar av det offentliga rummet.