Historien tas tillvara

Ett gediget arbete för att ta tillvara på stadsdelens historia har gjorts. Representanter från Sigtuna museum, Sigtuna hembygdsförening och andra sakkunniga har tillsammans hjälpt till att försöka kartlägga och fånga upp platsen historia.

Detta har bland annat skett via namngivningen av de gator, torg och platser som växer fram i Sigtuna stadsängar.

Apelgatan

Hela 250 år gammalt tror man att det unika äppelträdet, eller apeln, är som står vi torpargrunden Sorgen. Kanske är det också det största äppelträdet i Sverige? Sticklingar som tagits från trädet kommer att planteras ut i området när de växt till sig.

 

Engagemang

Tack alla som hjälpt till med sakkunskap, intresse och engagemang. Tillsammans har vi lärt oss mycket och också skapat ett band till historien.

Katt Anders

Katt Anders gränd –

Namnet kommer från en man, Anders Ersson, som en dag år 1789 hittade en av Sveriges största silverskatter i Stadsdelen. Anders var säsongsarbetare och sitt smeknamn hade han med sig från hemgården i Kåttila by, Älvdalen.

 

Fler namn och varför

Björkmanska magasinet idag Handlaren

Många var de prominenta stadsbor som hade sina trädgårdstäppor här i området på 1700-talet. Handelsman Björkman var en av dem. Kvarteret där Lidl idag har sin fina byggnad skulle från början heta just Björkmanska magasinet men kom att döpas till handlaren istället både p.g.a. att det är en handelsbyggnad men också med tanke på handelsman Björkman.

Gretas gata/Gretas torg

Vem Greta var vet vi lite om, men hennes minne har levt kvar här tack vare det lilla torp som alltid kallats ”Gretas” i folkmun. Torpets gamla grund kommer att ligga kvar väl synlig i bebyggelsen, och Greta får ge namn till både en gata och ett torg.

Hattmakarens gränd

I dag är yrket hattmakare ovanligt, och kanske något vi mest förknippar med Alice i Underlandet. Men på 1700-talet blomstrade skrået. Hattmakare Backström var en av dem som var verksamma i staden, och där Hattmakarens gränd nu ligger hade han sin trädgårdstäppa.

Lehmanns gata

Bröderna Lehmann var två riktiga profiler i Sigtuna under slutet av 1800-talet. Carl Peter gjorde sig känd som målare. Flera av hans verk finns i Sigtuna museums samlingar. Emil var tegelfabrikör, och tillsammans ägde de stora marker och flera fastigheter i trakten.

Ljungbergs gata

Familjen Ljungberg anlände våren 1923 till Sigtuna ångbåtsbrygga med tre pråmar lastade med hela sitt bohag, kor, hästar, redskap och allt vad som hör en bondgård till. Ljungbergs kom att bli de sista brukarna på den anrika gården Ragvaldsbo.

Magasingatan

I samband med stora jordreformer och markägarskiften kring mitten av 1800-talet revs eller flyttades många gamla magasin och andra ekonomibyggnader. Magasinet som förr låg vid norra delen av Ragvaldsbo kärr får här leva vidare i namnet Magasingatan.

Mannerfeltska huset idag Doktorn

Behövde man läkarhjälp i Sigtuna kring 1940 var doktor Mannerfelt en av dem man kunde uppsöka. Som provinsialläkare gjorde han också hembesök, och var en uppskattad syn på vägarna i sin motorcykel med sidovagn. Vi för hans minne i kvarteret där Sigtuna vårdcentral har sin verksamhet med kvartersnamnet Doktorn.

Målargränd

Innan vi började säga du till varandra omfattade hälsningar både titel och efternamn. Yrket blev en tydlig del av identiteten. Målare Nordqvist var en av de välkända yrkesmännen i staden. När han inte målade kanske han påtade i sin täppa som låg där Målargränd ligger nu.

Stadsängsgatan/Ängsparken

Efterledet -äng eller -ängar finns traditionellt i trakten. Till exempel i Skytteängen, Borgmästarängen och Prästgårdsängarna. Traditionen förs nu vidare i namnet Sigtuna stadsängar, i Ängsparken och i gatunamnet Stadsängsgatan -huvudgatan som leder in Stadsdelen.

Torget Lilla Glädjen

Torg står för så mycket positivt: öppenhet, möten och ljus. Ett av torgen i Sigtuna stadsängar har fått sitt namn efter torpet Glädjen. Det var i en ängsbacke nära just det torpet som en ung dräng år 1789 hittade den fantastiska silverskatt som gömts där 700 år tidigare.

Utterns gränd

Per ”Uttern” Forssman var ordförande i Sigtuna OK och en duktig orienterare. Det kända smeknamnet fick han i samband med en tävling en vårdag då snön ännu låg kvar. Efter sista kontrollen tog Per snabbaste vägen mot mål genom att, som en utter, åka kana utför berget.

Wikmans plats

Sigtuna Omnibussföretag startades år 1926 av Valfrid Wikman – mannen som nu passande får ge namn åt busstorget här. Wikman försåg traktens befolkning med persontrafik och postgång mellan Sigtuna, Märsta och Uppsala tills bolaget 1944 köptes av SJ.