Värme på ett hållbart och smart sätt i Sveriges mest hållbara stadsdel

Med bergvärmepumpar, luftkollektorer och ett modernt lågvärmenät jobbar Stadsängarna och E.ON med hållbarhet. Lösningen i stadsdelen är en innovation. Närvärmelösningen är baserad på luftvärme och geoenergi. Anläggningen inkluderar solceller, bergvärmepumpar med 120 borrhål, stora luftkollektorer för återladdning och höjning av förångartemperaturen, två biooljepannor och en stor ackumulatortank för att utjämna effekttopparna.

Luftkollektorernas uppgift är att ta tillvara på den varma luften på sommarhalvåret (5 grader och uppåt) och sedan skicka ner den till geolagret vilket innebär att anläggningen under den varam årstiden fungerar som en stor luftvärmepump.

Energin som inte används lagras och sparas i berget till vinterhalvåret.

 

Social hållbarhetspremie - Vi ger tillbaka till de som behöver det mer

1,6 miljoner har hittills i stadsdelens instiftade sociala hållbarhetspremie betalats ut till Make a kid smil och Kvinnorjouren i Sigtuna.
En premie som gör skillnad både lokalt och globalt.

Hållbarhetspremien innebär att alla som utvecklar bostäder i stadsdelen avsätter en viss procentsats av köpeskillingen av marken till ett välgörande ändamål.

Organisationerna som Exploateringsbolaget valt att skänka pengarna till är Make a Kid smile och Kvinnorjouren i Sigtuna.

 

Det viktiga är inte vad vi som bolag säger utan vad vi gör...Vi väljer att se den unika sociala hållbarhetspremien i projektet som en långsiktig affärsmöjlighet. Vi vill att det här initiativet ska få vingar och innebära att allt fler bygger in sociala värden i projekt... Kim Hultén verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB

Solceller, ängsmattor, ekozoner, svanenmärkta kvarter m.m.

I Stadsängarna har hållbarhet varit ett ledord sedan dag ett. I stadsdelen hittar du:

– solceller

– tak som kläs med gräsplanteringar för att inte påverka artrikedomen

– ekozoner på parkeringarna

– svanenmärkta hem i många kvarter

– närhet till skog och natur

– speciella ängsmattor i parker för en vacker och blomstrande plats på vår- och sommarhalvåret men också för ett varierat och välmående djurliv

– elbilspool

– bevarade unika träd som är över 200 år gamla

– träfasader för minskning av koldioxidutsläpp

 

och mycket mer som du kan ta del av på den här sidan.

Invånarna är arkitekterna bakom Sigtuna stadsängar

Sigtuna stadsängar kallades en gång i tiden för Norra Sigtuna stad. För ungefär 10 år sedan började en process som skiljer sig från den traditionella planprocessen. I Sigtuna valde man att jobba utifrån en visionsstyrd process. Denna innebär kortfattat att för att få bygga och utveckla stadsdelen som då gick under namnet Norra Sigtuna stad så var invånarna tvungna att få säga sitt. Därtill fick invånarna sedan också rösta för eller emot utvecklingen i det som nu är en ny stadsdel under utveckling i Sigtuna nämligen Sigtuna stadsängar.

 

I denna visionsstyrda process har invånarna varit med på medborgarforum för att bidra med synpunkter och idéer i allt från handel, friluftsliv, service, stadskvaliteter och gestaltningen m.m. För att få barn och ungdomars perspektiv anordnades en Minecraft-tävling. Det vinnande bidraget innehöll bland annat en handelsbyggnad som idag ha realiserats i stadsdelen. Bilden visar tydligt att influenserna och idéerna spelat en stor roll i det färdiga resultatet.

 

Processen ledde fram till en visionsrapport som utgjort grunden för utvecklingen av Sigtuna stadsängar.

 

Därtill fick invånare rösta i ett rådslag om stadsdelen över huvudtaget skulle byggas. Det blev ett JA i rådslaget och utvecklingen av en ny stadsdel i Sigtuna tog sin början.

Mötesplatser

En hållbar stadsdel måste värna om miljöerna som finns runt boende och besökare.
I Stadsängarna finns ett antal parker och torg inplanerade för att människor ska kunna mötas och umgås på ett naturligt sätt.

Naturen

För att må bra är det viktigt att ha tillgång till service, handel, aktiviteter och kommunikationer men också närhet till naturen. I Stadsängarna bor du med naturen direkt utanför dörren. Så oavsett om det är bär, svamp, en löptur, en promenad, en skidtur eller mountainbike i skogen som lockar kan du hitta det som passar just dig.

Det finns bättre och sämre sätt att göra saker på

Hållbarhet är ett ganska uttjatat ord. Därför vill vi förmedla olika aspekter av ordet.

 

Ett sätt Stadsängarna utmärker sig på är bland annat genom att vi på plats låter krossa sten- och bergsmassor. Det har bidragit till att:

– vi sparat in cirka 750 tunga transporter på cirka 40 ton per resa, som dels inte belastat väg 263 samt minskat risken för olyckor för att inte tala om drivmedlet som går åt till dessa transporter.

– cirka 30 000 ton massor istället på plats har krossats till sten/grus i olika fraktioner. dessa har sedan använts som bl.a. bärlager i stadsdelen.

 

Helt enkelt ett vettigare sätt att jobba.

200 år gammalt - and still going strong

Sveriges kanske största äppelträd växer i Sigtuna stadsängar

Inom stadsdelen finns ett unikt äppelträd som med sin stamomkrets på 408 cm är ett av de allra största i Sverige. Pomologer undersökte trädet på ett tidigt stadium och då trädet visade sig representera en tidigare okänd äppelsort kontaktades bryggeriföretag för att eventuellt skapa en helt ny cider med hjälp av äppelsorten. Det unika med vårt stora träd ledde till att just äpplet har blivit en symbol för Sigtuna stadsängar. Det finns numera även i vår logotype. Sedan april 2016 heter den nyupptäckta äppelsorten ’Sigtuna Sur’, beskriven och namngiven av Pomolog Mattias Iwarsson.

Vad är pomologi?

Pomologi är läran om de genom odling framtagna trädfrukterna, främst äpplen och päron, men även alla övriga odlade frukt- och bärsorter. Ordet pomologi kommer från latinets ”pomum” (frukt) och grekiskans ”logos” (ord). En av Sveriges största pomologer var Professor Carl G. Dahl, född 1875 och utbildad vid Uppsala Universitet. Dahl är bland annat känd för sin mycket omfattande pomologiska boksamling (110 hyllmeter) med skrifter från år 1538 till 1959 som han testamenterade till Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet.

 

Sticklingar som växt till plantor

Självklart har vi tagit sticklingar från vårt unika äppelträd. Dessa planteras ut i stadsdelen. Bland annat har Internationella Engelska skolan fått ett träd som planterades på invigningen hösten 2021.

Sigtuna sur får nytt liv på Engelska skolans skolgård

Kommunalrådet Olov Holst och Internationella Engelska skolans grundare Barbara Bergström planterade på invigningen av skolan en av de plantor vi tagit från stadsdelens alldeles egna unika äppelträd. Sigtuna Sur. Fint att ett tvåhundraårigt äppelträd får nytt liv via plantor i stadsdelen. Ett sätt att värna historien och platsens unicitet.

Arbetstillfällen

Hållbarhet kan vara oerhört mycket. För oss som Exploateringsbolag handlar hållbarhet även om att bygga in liv i en stadsdel. Det gör vi på många sätt men ett är att se till att det finns ett bra och diversifierat utbud av aktiviteter, service och andra verksamheter.

 

Att vi lagt fokus på detta innebär bland annat att stadsdelen idag trots att den är långt ifrån färdigutvecklad har bidragit med ungefär 120 nya arbetstillfällen.