Livskvalitet och hållbarhet i Stadsängarna

SIGTUNA STADSÄNGAR – SVERIGES MEST HÅLLBARA STADSDEL

Välkommen till Sigtuna stadsängar – en stadsdel som byggs i Sigtuna stad med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.

Sigtuna stadsängar ligger ca 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna och präglas av små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenläggningar, cykelbanor, mjuka löparspår, mountainbikebana, skidspår, gym, padel och bra service och utbud, påkostad gatubelysning, en strategiskt placerad dagvattensjö samt flera fickparker och ”rain gardens”.

Alla upplåtelseformer och bostadstyper erbjuds – plus bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Stadsdelen erbjuder ett behagligt promenadavstånd till Mälaren och stora vackra skogsområden precis runt knuten. Totalt upptar Sigtuna stadsängar en yta på 330 000 kvadratmeter (33 Ha) och allt som allt planeras här ca 900 bostäder. Sigtuna stadsängar blir en levande, trygg, praktisk och aktivitetstät plats att leva på.
I början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen stå helt klar.

Rätta läget – både att bygga och bo på

Sigtuna stadsängar ligger centralt placerad i Stockholm–Mälardalen, en framtidsregion med en mycket god arbetsmarknad och utmärkta kommunikationer. Sedan flera år ligger Sigtuna i toppskiktet på listan över Sveriges snabbast växande kommuner. År 2011 toppade kommunen listan. Från Sigtuna stadsängar till Arlanda flygplats tar det ca 15 minuter med bil och stadsdelen erbjuder nära pendlingsavstånd till både Uppsala (ca 35 km) och Stockholm (ca 45 km).

Morgondagens stadsdel – på invånarnas villkor

Planeringen av Sigtuna stadsängar har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av Sigtuna kommun 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna – med klar majoritet – ja till den nya stadsdelen. Inför uppförandet finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsutveckling premieras genom markrabatt. Sigtuna stadsängar jobbar enligt Breeam Community och har vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award” (då under stadsdelens namn Norra Sigtuna stad)

 

SigtunaHem och Bonava i samverkan

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av stadsdelen Sigtuna stadsängar. Bolaget bildades 2015 och ägs av Bonava och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare med verksamhet i åtta länder; Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Lettland och St. Petersburg i Ryssland. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 4 700 bostäder.

Vi ska inte stjäla kraften från en annan del av Sigtuna utan se till att Sigtuna stadsängar kompletterar det som redan finns. Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur

Vi pratar inte bara hållbarhet

Swedish Green Building Award

2014 fick stadsdelen Swedish Green Building Award för sitt hållbarhetsfokus och den då unika visionsstyrda stadsutvecklingsprocessen

Trion som vann Minecrafttävlingen

Denna trio vann Minecrafttävlingen som var en del av vår visionsstyrda process. Tävlingen syftade till att försöka engagera även de yngre invånarna i medborgardialogen. Deras tävlingsbidrag innefattade bland annat en handelsbyggnad som faktiskt idag står på plats och deras input och idéer syns tydligt i byggnadens gestaltning. Se bilden nedan.

Medborgardialogen

Många var de Sigtunabor som engagerade sig i de medborgarforum som anordnades. Bilden är från det andra forumet och frågan för dagen då var om Sigtuna stadsängar gestaltning. Engagemanget gick inte att ta miste på. Bland annat fördes en dialog om det sociala livet, verksamheter, handel och småskalig stadsutveckling.

Mer om hållbarhetsarbetet i Sigtuna stadsängar

Läs gärna mer om hur vi definierar hållbarhet och hur det ordet genomsyrar många olika delar av utvecklingen i Stadsängarna.

 

 

När ungdomar bidrog med sina idéer via Minecraft och vi lyssnade

Jättespännande...jag tycker att anslaget och ambitionen är väldigt bra...det finns en väldig potential i detta. Olov Holst, Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande

Hur många bostäder?

Totalt planeras ca 900 bostäder med både hyres- och bostadsrättslägenheter, radhus och villor. I Detaljplan 1 som redan antagits ingår 600 bostäder.

Var ligger det?

Sigtuna stadsängar ligger i staden Sigtuna, intill Pilsborondellen. 1500 meter norr om gamla Sigtunas stadskärna. Promenadavstånd till Mälaren.

Hur kommer stadsdelen att se ut?

Sigtuna stadsängar får små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenlagda gator och gränder, flera små torg samt en egen liten sjö. Flera hus blir 2-våningshus. De högsta husen får 4 våningar + vind.

Hur många kommer att bo i Sigtuna stadsängar?

Det beror förstås på hur många som flyttar in i varje bostad. Totalt planeras ca 900 bostäder, så troligen blir det någonstans runt 1800 personer.

Varför finns torg- och gatunamn med koppling till silver?

Många torg- och gatunamn i stadsdelen har historisk anknytning, till exempel Skattsökargränd, Silvertorget, Silvergatan och Katt Anders gränd. Silvertorget och Silvergatan anknyter till den silverskatt som 1789 hittades vid torpet Glädjen som låg i området. Namnet ”Katt Anders gränd” är hämtat från bonddrängen som hittade skatten: Katt Anders Ersson från Kåttila i Älvdalen. Skatten han fann uppskattas vara från 1000-talet och är en av de två största silverskatter från vikingatiden som någonsin hittats i Mälardalen. Delar av silverskatten finns idag på Historiska museet i Stockholm.

Varför ett äpple i logotypen?

Logotypen har inspirerats av ett unikt äppleträd som växer i stadsdelen. Runt stammen mäter trädet 408 cm, vilket gör det till ett av Sveriges absolut största äppelträd. Trädet grodde från en kärna för ungefär 200 år sedan och representerar en egen äppelsort som sedan mars 2016 heter ”Sigtuna Sur”, beskriven och namngiven av Pomolog Mattias Iwarsson.

Blir det både lägenheter och småhus?

Ja, Sigtuna stadsängar blir en variationsrik stadsdel med både hyres- och bostadsrättslägenheter, radhus och villor. Dessutom planeras för bland annat butiker, restauranger, caféer, skola, förskola, fritis, vård- och äldreboende.

När är stadsdelen färdigbyggd?

Sigtuna kommun, Bonava och SigtunaHem ser uppbyggnaden av området som ett långsiktigt engagemang över minst 15 år. Sigtuna stadsängar beräknas därför vara helt färdigbyggd någon gång i början av 2030-talet.

Vad är visionsstyrd stadsplanering?

Visionsstyrd stadsplanering är en planprocess som ger invånare konkreta möjligheter att vara med och utforma stadsplaneringen. Genom visionsstyrd stadsplanering har Sigtuna stadsängar tillvaratagit åsikter och idéer som inkommit bland annat under särskilda medborgarforum med stadens invånare, visionsworkshops med kommunens politiker och tjänstemän, samt under en särskild dag för Sigtuna stadsängar.

Hur stort är Sigtuna stadsängar?

Sigtuna stadsängar täcker ett område på 330 000 kvm (33 Ha).

Vilka ligger bakom utvecklingen av den nya stadsdelen?

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av stadsdelen Sigtuna stadsängar. Bolaget bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och Sigtuna kommun via det kommunalägda bostadsföretaget SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare med verksamhet i åtta länder; Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Lettland och St. Petersburg i Ryssland. SigtunaHem äger och förvaltar över 4 600 hyresrättslägenheter. Bonava och SigtunaHem har för avsikt att bygga merparten av alla kvarter i stadsdelen men betydande delar kommer också att säljas till andra utvecklare.

Har Sigtuna stadsängar vunnit ett hållbarhetspris?

Ja, hösten 2014 vann Sigtuna stadsängar ”The Sweden Green Building Award” vid Building Sustainability SGBC14 som är Nordens största konferens om hållbart byggande. Utmärkelsen delas ut av Sweden Green Building Council för att belöna de bästa projekt som certifierats det gångna året och premiera organisationer som arbetar med hållbart byggande i Sverige.