Varför köpa mark i Sigtuna stadsängar?

10 goda skäl att köpa byggbar mark i Sigtuna stadsängar

1. Sigtuna ligger sedan flera år i toppskiktet på listan över Sveriges snabbast växande kommuner. Så sent som 2011 toppade kommunen listan.

2. Sigtuna har haft en större procentuell befolkningstillväxt än Stockholms län de senaste åren. Enligt prognoser från Stockholms läns landsting och Sigtuna kommun beräknas tillväxten bli ca 8 500 personer fram till 2024. Sigtuna kommun skulle då ha vuxit till ca 54 000 invånare.

3. Tillväxten de senaste 10 åren har skapat ett uppdämt behov av bostäder i Sigtuna kommun, vilket ger en god marknad för nya bostäder. Se graf nedan.

4. Sigtuna stadsängar ligger centralt placerad i Stockholm–Mälardalen, en framtidsregion med en mycket god arbetsmarknad och utmärkta kommunikationer.

5. Sigtuna stadsängar ligger endast 15 minuters bilresa från Arlanda – Nordens största flygplats med ca 18 miljoner besökare per år. Styrelsen för statliga Swedavia, som äger Arlanda, har presenterat investeringsplaner för 18 miljarder kronor och successiv utbyggnad som kan göra att omkring 50 000 människor arbetar vid Arlanda om ca 25 år. Flygplatsen kan då ha kapacitet för 35 miljoner passagerare om året – nästan en fördubbling jämfört med idag.

6. Möjlighet att få en del av markpriset återbetalt i form av markrabatt – som tack för att ni uppfyller vissa hållbarhetskrav.

7. Bra pendlingsavstånd till både Uppsala (ca 35 km) och Stockholm (ca 45 km).

8. Utbyggnaden av Sigtuna stadsängar är väl förankrad hos lokalbefolkningen och politikerna. Planeringen av den nya stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess. I Sigtuna kommuns formella rådslag 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till stadsdelen. När Detaljplan 1 skulle klubbas igenom av Sigtuna kommunfullmäktige yrkade samtliga politiska partier bifall till planen och framhöll stadsdelens fantastiska kvaliteter både vad gäller process och innehåll.

9. Sigtuna stadsängar får positiv publicitet bland annat genom arbetet med hållbarhet och målet att bli Sveriges mest hållbara stadsdel. Inför uppförandet finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. Sigtuna stadsängar följer Breeam Community och har vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.

10. Trygga partners – Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av stadsdelen. Bolaget ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare med verksamhet i åtta länder; Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Lettland och St. Petersburg i Ryssland. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Intresserad av att köpa mark?

En av Sveriges mest attraktiva byggplatser

Är du utvecklare med intresse för att köpa byggbar mark inom Sigtuna stadsängar?
Kontakta kim.hulten@bonava.com

 

Byggbar mark till salu för alla sorters hus

Sigtuna stadsängar upptar 330 000 kvadratmeter och här finns planlagd mark för bland annat flerbostadshus, radhus, villor, butiker, skola, förskola samt vård- och omsorgsboende. De närmaste åren kommer mark att säljas som passar alla typer av bostäder. Bland annat planeras ca 900 bostäder.

Sigtuna stadsängar erbjuder utvecklare en stor potential kombinerat med lågt risktagande. Sedan flera år tillbaka befinner sig Sigtuna i toppskiktet på listan över Sveriges snabbast växande kommuner. Senast kommunen toppade listan var 2011.

Sigtuna stadsängar ligger strategiskt placerad i Stockholm–Mälardalen, en snabbväxande framtidsregion med mycket god arbetsmarknad och utmärkta kommunikationer. Från Sigtuna stadsängar till Arlanda tar det ca 15 minuter med bil och pendlingsavståndet är behagligt till både Uppsala (ca 35 km) och Stockholm (ca 45 km). Stadsdelen erbjuder dessutom promenadavstånd till Mälaren och stora vackra skogsområden precis runt knuten.

Sigtuna stadsängar Expolaterings AB leder utvecklingen av stadsdelen Sigtuna stadsängar. Bolaget säljer byggbar mark via såväl direktköp som anbudstävlingar.

Sigtuna stadsängar Expolaterings AB bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) samt SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 700 bostäder.

 

Sigtuna är i behov av bostäder

Det oberoende företaget JUNI Strategi och analys konstaterar i en rapport från april 2016 att:

  • Sigtuna har en mycket positiv befolkningstillväxt
  • Sigtuna visar upp en attraktionskraft då Sigtuna stad växer dels genom en ökande inflyttning och dels genom ett positivt födelsenetto
  • Sigtuna stad har köpstarka invånare som till stor del består av barnfamiljer
  • faktorerna ovan ger förutsättningar för nyproducerade bostäder.

Det finns ett uppdämt behov av bostäder i Sigtuna kommun (se grafen här intill). Det har byggts förhållandevis lite i kommunen med hänsyn till befolkningstillväxten, vilket ytterligare ger en god marknad för nya bostäder – såväl för äganderätter som för bostadsrätter och hyresrätter.

Marknadsstatistik

Positivt flyttningsnetto och födelseöverskott

Sedan 2010 har Sigtuna haft en större procentuell befolkningstillväxt än Stockholms län, och sedan 2003 större än riksgenomsnittet (se grafen här intill). Trenden har hållit i sig sedan finanskrisen och det finns inga tecken på att den ska avta i närtid.

Sigtuna kommun växer snabbt. I grafen här nedanför visas den prognostiserade befolkningsutvecklingen för Sigtuna kommun respektive Sigtuna stad fram till år 2024. Siffrorna är hämtade från prognosen Tillväxt och Regionplaneförvaltningen från Stockholms läns landsting där Sigtuna kommun beräknas växa med ca 8 500 personer fram till 2024. Befolkningen år 2024 skulle i så fall bli ca 53 800 personer. Enligt en befolkningsprognos från Sigtuna kommun förväntas Sigtuna stad följa kommunens utveckling och stadigt ligga på ca 25 % av kommunens befolkning.

2030 beräknas stadsdelen vara färdigbyggd

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtunas nya stadsdel Sigtuna stadsängar. Bolaget bildades 2015 av Bonava (dåvarande NCC Boende) och det kommunalägda bostadsbolaget SigtunaHem.

I början av 2016 antogs Detaljplan 1 av Sigtuna kommunfullmäktige. Planen innehåller bland annat 600 bostäder samt lokaler för butiker och restauranger. Kort därefter påbörjade Bonava och SigtunaHem projektering av bostadsbyggnation.

Sigtuna stadsängars första anbudstävling gällande byggklar mark utlystes under kvartal 2, 2016. Samtidigt påbörjades projekteringen av infrastruktur som gator, torg och VA-ledningar.

Sammantaget beräknas Sigtuna stadsängar få cirka 900 nya bostäder. Under tidigt 2030-tal beräknas Sigtunas nya stadsdel vara helt färdigbyggd.