Internationella Engelska skolan i Sigtuna stadsängar

Internationella Engelska skolan öppnade höstterminen 2021. Skolan är en F – åk 9 skola.
Skolan ligger beläggen mitt i Sigtuna stadsängar med närhet till lek både på skolgården
men även i skogen som ligger i direkt anslutning till skolab.

Raoul Wallenbergs Förskola

Raoul Wallenbergförskolan Sigtuna slog upp portarna i början av augusti 2021.
Förskolan kommer att ha 8 avdelningar när den är fullt utbyggd. Förskolan ligger utefter Stadsängsgatan med omedelbar närhet till naturen.