Stadsängarna är en stadsdel där fokus hela tiden har legat på hållbarhet. Och hållbarhet är ju också att kunna skapa sig ett innehållsrikt liv på den plats man väljer att bo. Därför är vi glada att stadsdelen kan erbjuda så många olika aktiviteter. WE Stadsängar ligger på Silvertorget. Där finns gym, styrkepass men det är Yoga som står i fokus.